DZ vindt dat gemeente met verschillende maten meet aan de Vaartdijk

Een prachtig - en betwist - stukje Zaanstad.
Een prachtig - en betwist - stukje Zaanstad.
Foto: Google Street View

Democratisch Zaanstad vindt dat de gemeente met verschillende maten meet bij het toestaan van activiteiten aan de Vaartdijk in Assendelft. Waarom krijgt kinderboerderij en ponypark De Bonte Belevenis alle ruimte, terwijl er meteen een streep wordt gezet door hondenuitlaatservice met uitrenzone Bailey de Hondenvriend?

Er zijn volgens DZ nog wel meer onverklaarbare besluiten genomen over percelen langs de Vaartdijk, maar de partij concentreert zich in vragen aan het college op de situaties van De Bonte Belevenis en Bailey, die beide in het nu nog door de provincie beschermde weidevogelgebied liggen. De kinderboerderij wordt al jaren gedoogd, hoewel de activiteiten vanaf het begin zonder de benodigde vergunningen plaatshebben.

Tijdsverloop en investeringen

In de motivering van de weigering om een vergunning te verlenen voor de hondenuitlaatservice en het tijdelijk plaatsen van een (sta)caravan aan de Vaartdijk 27 schrijft de gemeente onder meer dat Bailey zich niet kan beroepen op de uitzonderingspositie die De Bonte Belevenis aan de Vaartdijk 25B (kaart hieronder van Google Maps) ten deel is gevallen, omdat de hondenuitlaatservice een nieuw bedrijf is terwijl de kinderboerderij ‘al sinds jaren aanwezig is en al meerdere grotere investeringen had gedaan op het terrein’.

Ook ’het lange voortraject tussen de gemeente en de Bonte Belevenis’ is in die afweging meegenomen, evenals de overweging dat de hondenuitlaatservice in hoofdzaak een commercieel bedrijf is, ‘met niet of nauwelijks een maatschappelijk doel’. ‘De Bonte Belevenis voor ziet daarentegen – naast het commerciële doel – ook in een grote maatschappelijke behoefte voor de regio.’

Gemeentelijk beleid?

DZ vindt dat allemaal onbegrijpelijk: ‘Waar is in het gemeentelijk beleid terug te vinden dat vooroverleg onderdeel is van de procedure om illegale activiteiten, bouwwerken en andere vormen van strijdigheid met vigerend beleid en bestemmingsplan(nen) te legaliseren?’ Waar is terug te vinden dat ‘sinds jaren aanwezig zijn’ en in het verleden gedane meerdere grote investeringen maken dat een illegaal bedrijf legaal wordt?

Autistische kinderen

Bovendien werkt Bailey de Hondenvriend volgens de partij sinds begin dit jaar met ‘kinderen met autisme, moeilijk opvoedbare en beperkte leerlingen van het Altra College uit Krommenie’. Ook dat kan worden aangemerkt als een maatschappelijk doel, aldus DZ. En dan is er nog de waarschuwing aan Bailey om vooral niet te gaan investeren aan de Vaartdijk tot elke mogelijkheid tot beroep is afgesloten, omdat ‘elke investering in een gebruik dat, zoals het er nu nog uitziet, niet toegestaan wordt, immers weggegooid geld is’.

Dus daar waar de ‘meerdere grotere investeringen’ worden gebruikt als argument om De Bonte Belevenis te gedogen, krijgt Bailey (het perceel op onderstaande kaart en op Google Street View) al bij voorbaat te horen dat dit geen precedentwerking kan en zal hebben. Dat wil Democratisch Zaanstad graag helder uitgelegd zien.

De Bonte Belevenis draait sinds begin vorig jaar op een gedoogbeschikking, maar het bedrijf is al sinds 2013 in gesprek met de gemeente. In die tussenliggende periode is de kinderboerderij geopend en is er bijgebouwd op het perceel, terwijl de gemeente volgens DZ voor andere inititiatieven aan de Vaartdijk de teugels veel strakker aantrekt.

Veenweidegebied

Een van de pijnpunten voor De Bonte Belevenis was al die tijd de ligging in het veenweidegebied, maar de provincie zou overwegen de beschermde status in dat deel van de polder op te geven omdat er al sinds 2013 geen weidevogeltellingen meer gehouden zijn.

Zowel Bailey de Hondenvriend als de Bonte Belevenis zouden daarbij gebaat zijn. Maar waarom voor de kinderboerderij activiteiten in beschermd gebied nu al gedogen en streng zijn voor alle andere ondernemers en met een verwijzing naar die beschermde status handhavend optreden in het vooruitzicht stellen?

Paaltjes

Wat bovendien naar willekeur riekt is volgens DZ dat de gemeente ‘allerlei bouwwerken’ op het terrein van Bailey de Hondenvriend weg wil hebben, terwijl afbraak bij De Bonte Belevenis nooit aan de orde is geweest. De ‘bouwwerken’ van Bailey zijn volgens DZ ‘een aantal paaltjes om de honden aan de lijn te kunnen leggen’, terwijl het bij de kinderboerderij om heel wat meer ging.

In de gedoogbeschikking van De Bonte Belevenis staat: ‘Begin 2016 is geconstateerd dat er meer bouwwerken op het terrein staan dan u had aangegeven bij het vooroverleg.’ Over deze constatering wordt verder niet gerept in de afgegeven gedoogbeschikking,’ aldus DZ in de schriftelijke vragen. ‘Waarom heeft uw college De Bonte Belevenis geen concept aanschrijving voor het opleggen van een last onder dwangsom toegezonden en Bailey de Hondenvriend wel?’

Meer discrepanties

Overige activiteiten aan de Vaartdijk waarbij DZ geen lijn in het gemeentelijk beleid kan ontwaren zijn onder meer het niet toestaan van de verkoop van boten op het perceel Vaartdijk 57 omdat dit aan de Vaartdijk 23 (de situatie op onderstaand beeld van Google Street View is uit 2009) ook niet werd toegestaan, terwijl er inmiddels wel boten verkocht zouden worden op nummer 23. Dat het verzoek voor een vergunning voor een vakantiewoning annex B&B aan de Vaartdijk 28 B werd afgewezen, terwijl aan de Vaartdijk wel andere B&B’s bestaan. En dat er aan de Vaartdijk 29 geen kangeroewoning mocht komen, ‘terwijl deze woonvorm niet uniek is aan de Vaartdijk’.

Vaartdijk 27C is een verhaal op zich. Op het perceel staan al sinds 1987 een paardenstal annex bedrijfswoning. De woning is nooit vergund, maar met een gedoogbeschikking toegestaan aan de vorige eigenaar van het terrein. De paardenstal ter rechterzijde is niet gebouwd met een bouwvergunning. Het gebouw aan de linkerkant van het perceel achter het hoofdgebouw is wel gebouwd met een bouwvergunning, maar niet overeenkomstig die bouwvergunning, hoewel de uitgevoerde bouwtekening wel in het gemeentelijke dossier zit.

De situatie in dit geval is dat in 1987 paddocks en rijbanen nog niet aangemerkt werden aangemerkt als bouwwerken en erfafscheidingen als hekken evenmin, zodat er geen vergunningen nodig waren. Pas in 2012 kwam Zaanstad met beleid over paardenhouderijen en de ligging van voorzieningen bij dergelijke bedrijven. En nu staat de bedrijfswoning ter discussie.

De huidige eigenaar van Vaartdijk 27C ziet graag dat haar bedrijf zoals het nu bestaat wordt opgenomen in het nieuwe bestemmingsplan Noorderveen, maar stuit volgens DZ op onwil. Wat opnieuw in flagrante tegenspraak is met de behandeling die De Bonte Belevenis ten deel valt.

Status bestemmingsplan

Het is DZ bovendien niet duidelijk wat de status van het bestemmingsplan Noorderveen momenteel is. Dat regelt de inrichting van de ruimte in het gebied tussen het perceel Vaartdijk 57 in het noorden, de Nauernasche Vaart in het oosten, de Noorderveenweg/ landelijk gebied Assendelft in het zuiden en het water van de Binnen Delft in het westen.

Reacties

Cookieinstellingen