Bedrijven Achtersluispolder tegen strikter parkeerbeleid

Foto: Google Street View

Directeur Rob Smits van de Ondernemersvereniging Zaanstad Zuid is het oneens met de in de parkeervisie voorgestelde zonering van de Achtersluispolder. In een zienswijze namens de OVZZ wijst hij erop dat die in tegenspraak is met de zogenoemde Crow-normering.

Kennisplatform Crow – oorspronkelijk een acroniem voor Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek – is dé vraagbaak voor onder andere overheden op het gebied van verkeersvraagstukken. Daar waar Crow de Achtersluispolder ziet ls een matig stedelijk gebied, is het bedrijventerrein door Zaanstad ingekleurd als sterk verstedelijkt. En dat levert doorgaans een strikt parkeerbeleid op, weet Smits. ‘Het lijkt redelijkerwijs meer gepast dat een gebied dat wordt gekenmerkt als een matig stedelijk gebied ook overeenkomstig wordt geclassificeerd volgens de juiste parkeernormering,’ stelt hij.

Functie

Smits stelt daarom voor om de zoneverdeling van de Achtersluispolder aan te passen ‘naar een niveau dat beter overeenkomt met de aangeduide Crow-classificatie’. Dit zou kunnen inhouden dat het gebied een niveau krijgt toebedeeld dat meer in lijn is met de functie van bedrijventerrein. ‘Parkeerproblemen daar zijn van andere aard dan in het centrum, bijvoorbeeld. Een strikter beleid zal ons ook sterk beperken in ons ondernemerschap.’

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen