Vergunning markt en ambulante standplaats vijftien jaar geldig

Foto: Gemeente Zaanstad

De nieuwe Marktverordening van Zaanstad vult het hiaat van ontbrekend beleid voor plekken voor ambulante verkoop nog niet op, maar het college wil het vergunningenbeleid over de hele linie gaan gaan rechttrekken, is al wel onthuld. Ook zijn er nieuwe inrichtingsplannen voor de dinsdagmarkt in Krommenie, de woensdagmarkt in Wormerveer en de donderdag- en zaterdagmarkt in Zaandam.

De Marktverordening 2024 is nodig om te voldoen aan de Europese Dienstenrichtlijn. Deze beschouwt een marktvergunning als een schaarse vergunning die alleen voor bepaalde tijd uitgegeven kan worden. Tot nu toe gaf Zaanstad marktvergunningen uit voor onbepaalde tijd. De looptijd wordt straks vijftien jaar. Deze termijn geldt zowel voor marktkooplieden als andere standplaatshouders – zo worden deze ondernemers op dezelfde manier behandeld. De nieuwe Marktverordening is gebaseerd op een landelijk toegepaste modelverordening van de Vereniging Nederlandse Gemeenten en jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie.

Vijftien jaar

‘Met deze verordening voldoet Zaanstad aan de Europese richtlijn. Door te kiezen voor een looptijd van vijftien jaar voor een vergunning op de markt houdt Zaanstad waar mogelijk rekening met de terugverdientijd die een ondernemer voor zijn standplaats nodig heeft. Hij heeft kapitaal geïnvesteerd in zijn onderneming en moet ook een inkomen overhouden. Zaanstad werkt nu ook aan de verordening voor de losse standplaatsen – buiten de markt – waarvoor ook een vergunningstermijn van vijftien jaar gaat gelden. Op deze manier maken we de regels zo helder en eerlijk mogelijk voor alle standplaatsen in Zaanstad,’ geeft wethouder Stephanie Onclin van Economische Zaken aan.

Om het beleid te laten voldoen aan de Europese Dienstenrichtlijn stelt het college nu aan de gemeenteraad voor om alle bestaande vaste marktvergunningen om te zetten naar vergunningen voor bepaalde tijd. De gemeente trekt dan alle bestaande vergunningen in en verleent deze vervolgens opnieuw onder de nieuwe Marktverordening. Op dit moment zijn ook meerdere standplaatsen beschikbaar op de markt. Toegang voor nieuwe marktondernemers is daarmee mogelijk, ook weer voor vijftien jaar.

Selectiecriteria

Het huidige wachtlijst- en het anciënniteitsstelsel (gebaseerd op opgebouwd recht op de markt) maken op termijn plaats voor een verdeling van vergunningen op basis van selectiecriteria. Het college gaat dan bij een vergunningsaanvraag punten toekennen voor criteria als toegevoegde waarde van het assortiment, kwaliteit van de uitstalling, marktverleden en klantvriendelijkheid van de ondernemer. Alle gegadigden krijgen gelijke kansen wanneer een vergunning beschikbaar komt. Zo heeft het college straks méér grip op de kwaliteit en uitstraling van de markten. Deze verdelingsprocedure zal echter pas gaan spelen als de vergunningen over vijftien jaar aflopen.

 

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen