Eigen risico voor ganzenschade verlaagd naar vijf procent

Ganzen in een weiland bij Krommenie.
Ganzen in een weiland bij Krommenie.
Foto: Provincie NH

De provincie verlaagt het eigen risico bij schade door de grauwe gans, brandgans en kolgans van 20 naar vijf procent. De aanpassing gaat met terugwerkende kracht in vanaf 1 november 2023.

Sinds 2005 is het aantal ganzen in Noord-Holland flink gegroeid, van een paar duizend tot ruim 150.000. Hoewel deze groei nu is gestabiliseerd, neemt dit niet weg dat deze ganzen veel schade veroorzaken. ‘We zien dat de ganzenpopulatie enorme schade aanbrengt aan landbouwgewassen en natuur. Daarom wordt er gewerkt aan een nieuw interprovinciaal ganzenplan, waarin het voorkomen en verminderen van schade één van de speerpunten is. In ons coalitieakkoord hebben we al aangegeven aan de slag te gaan om de schade binnen de perken te krijgen. In de tussentijd verlagen we het eigen risico,’ aldus Gedeputeerde van Landbouw Jelle Beemsterboer.

Wanneer dieren schade veroorzaken aan bijvoorbeeld landbouwgewassen keert de provincie een tegemoetkoming in de kosten uit. In de meeste gevallen geldt hiervoor een eigen risico van vijf procent. Dat percentage geldt nu ook voor de ganzen, en voor alle tegemoetkomingsaanvragen die vanaf 1 november 2023 zijn ingediend bij Bij12. Dat is de uitvoeringsorganisatie van de provincie die deze schademeldingen afhandelt.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen