Oplossing problemen leerlingenvervoer niet in zicht

Foto: Mama Vita Zaanstad

De problemen in het leerlingenvervoer oplossen is ‘een proces van de langere adem waarbij we onze ogen niet sluiten voor de uitdagingen die er liggen’. Dat antwoordt het college op vragen van de SP en het CDA. Vervoerder Noot werkt onder begeleiding van de gemeente aan verbeteringen met een plan van aanpak.

Concrete denkrichtingen draagt het college niet aan. Voorlopig blijft het bij goede bedoelingen en is het aantal voorheen halfjaarlijks klankbordoverleggen over het leerlingenvervoer opgeschaald van twee naar vier. ‘Het klankbordoverleg, waarbij de vervoerder structureel aansluit is bedoeld om ervaringen van inwoners op te halen. Met deze input werken we aan het verbeteren van onze dienstverlening.’

Communicatie

Al jaren wordt door ouders geklaagd over een slechte afhandeling van klachten en gebrekkige communicatie vanuit de vervoerder. Ook daar wordt aandacht aan besteed in het vebeterplan, is alles wat daar nu over te zeggen valt door het college. Mocht dit niet tot resultaten leiden, dan is het college bereid om zelf het heft in handen te nemen en de klachten te laten afhandelen door de klachtbehandelaars van de gemeente. ‘Maar we vertrouwen erop dat een gezamenlijke aanpak een verbetering oplevert in het klachtenproces.’

Chauffeurs

Het chauffeurstekort in het doelgroepenvervoer in het algemeen is een landelijk probleem en in Zaanstad wordt gekeken daar ‘mogelijkheden om Noot te ondersteunen met het werven van nieuw personeel onder andere door de inzet van Werkom’. ‘Wij verwachten echter niet dat dit het chauffeurstekort op korte termijn oplost.’

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen