GroenLinks en Rosa hebben veel vragen bij uitbreidingsplannen AH in Oud Koog

Foto: Google Street View

Rosa en GroenLinks zijn niet in een juichstemming over de intentie van het college om Albert Heijn toestemming te geven om de vestiging aan de Verzetstraat in Koog aan de Zaan met 600 vierkante meter uit te breiden en het aangrenzende parkeerterrein te vergroten.

De beide fracties zien nogal wat bezwaren, zo blijkt uit schriftelijke vragen. De supermarkt grenst aan een hele drukke verkeerskruising waar dagelijks kinderen van twee basisscholen passeren en het grotere parkeerterrein grenst bij het doorgaan van de plannen straks direct aan het speelplein van De Lindenboom. Daardoor krijgen de kinderen te maken met de uitlaatgassen van startende en stationair draaiende auto’s.

In- en uitgang Pinkstraat

Hetzelfde geldt voor de in- uitgang aan de Pinkstraat, die pal langs het buitenspeelterrein van het kinderdagverblijf komt te liggen. ‘Vindt het college dit een wenselijke verandering en zo ja, waarom,’ vragen de twee partijen zich af.

Ze schrijven bovendien dat de belangrijkste ontsluiting van het schoolplein van De Lindenboom (foto hieronder) midden over het parkeerterrein komt te lopen, waardoor leerlingen nog meer dan in de huidige situatie tussen manoeuvrerende auto’s door hun weg naar school zullen moeten vinden.

Bovendien, vervolgen de schrijvers Romkje Mathkor en Menno de Haas, wordt er voor de vergroting van de parkeerplaats een nieuwe ontsluitingsweg aangelegd aan de oostzijde, waardoor er in- en uitvoegende auto’s komen op een onoverzichtelijk deel van de Lagendijk, pal naast het viaduct en een bushalte. ‘Deze route is een doorgaande route voor leerlingen van het voortgezet onderwijs. Heeft het college rekening gehouden met de verslechtering van de verkeersveiligheid op dit punt?’

Verplaatsing voetbalkooi

De door de veranderingen noodzakelijke verplaatsing van de voetbalkooi (foto hieronder) krijgt de handen ook niet op elkaar. De aangrenzende Lindenboomschool maakt er veelvuldig gebruik van, maar kan dat nog wel als hij verplaatst wordt naar de andere kant onder het viaduct, waar de kinderen niet in de buitenlucht kunnen sporten en ze ook nog een drukke weg moeten oversteken om er te komen?

De twee ‘groene’ partijen hebben uiteraard eveneens vragen bij de toename van de verharde oppervlakte in Oud Koog met bijna 1500 vierkante meter, wat op gespannen voet staat met het beleid om hemelwater op een natuurlijke manier af te voeren. ‘Daarbij in ogenschouw nemende dat het aanpalende schoolplein in de huidige situatie al regelmatig met flinke wateroverlast te kampen heeft’, zien de beide fracties alleen maar grotere problemen ontstaan op dat gebied.

Twijfel bij de noodzaak

Bij al die praktische bezwaren zetten Rosa en GroenLinks ook nog eens vraagtekens bij de noodzaak van een grotere supermarkt: sinds de komst van Albert Heijn aan de Verzetstraat zijn onder meer twee slagers, een drogisterij en twee kleinere supermarkten gesloten in Oud Koog, maar ‘binnen een straal van twee kilometer zijn er zes supermarkten te vinden die in het stuk niet meegenomen zijn’. En dat is exclusief de pas geopende Spar-supermarkt op de hoek van de Guisweg. Dat zou in de visie van de vragenstellers toch voldoende moeten zijn.

Overleg met welke omwonenden?

En dan is er nog twijfel over de boodschap van het college dat de uitbreiding van de supermarkt en het parkeerterrein is afgestemd met de omwonenden. ‘Is het college ervan op de hoogte dat de klankbordgroep van de omwonenden sinds 2016 niet meer bij elkaar is gekomen en dat deze klankbordgroep geen terugkoppeling van de laatste veranderingen heeft gekregen?’

 

 

Reacties

article
11272
Rosa en GroenLinks zien uitbreiding Albert Heijn in Koog aan de Zaan niet meteen zitten
Rosa en GroenLinks zijn niet in een juichstemming over de intentie van het college om
https://zaanstad.nieuws.nl/bedrijvigheid/11272/groenlinks-en-rosa-vragen-uitbreidingsplannen-ah-oud-koog/
2018-02-13T16:38:25+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/389/2018/02/05105805/AH-Koog-aan-de-Zaan-2.png
Actueel, Bedrijvigheid