Op korte termijn alcohol schenken zit er voor kerken niet in

Foto: Flickr / Judy van der Velden

Kerken de mogelijkheid bieden om alcololische dranken te schenken en zo de verhuur van de gebouwen voor niet-religieuze doeleinden te vergemakkelijken kan niet even tussen neus en lippen door geregeld worden. Dat stelt het college na vragen van de ChristenUnie, de PvdA en het CDA.

Kerken kunnen de inkomsten uit horeca goed gebruiken voor de instandhouding van de alleen al qua onderhoud peperdure gebouwen, maar daar zijn nogal wat voorwaarden aan verbonden. Zo moet worden voldaan aan wet- en regelgeving zoals de Alcoholwet en de Algemene Plaatselijke Verordening. Concreet betekent dit dat er een horeca-exploitatievergunning en een alcoholwetvergunning moeten zijn afgegeven en dat kan dan weer alleen wanneer het bestemmingsplan of de beheersverordening daarvoor de ruimte biedt.

Personeelstekort

Het college heeft begrip voor de financiële situatie en de zorgen over kerken, maar zit zelf ook met een probleem: de ambtelijke capaciteit ontbreekt momenteel om aan de slag te gaan met het uitwerken van de kaders en verankering rondom paracommerciële en ondergeschikte horeca in de Horecavisie. ‘Gezien de breedte van het onderwerp en de komst van de Omgevingswet zal dit zorgvuldige traject de nodige tijd kosten. Tot die tijd zullen de kerken binnen de huidige regels moeten opereren,’ aldus de antwooden. . Het college wil over de instandhouding van de gebouwen wel nauw in gesprek blijven met de kerken.

Reacties

Cookieinstellingen