Onzichtbaar Ikea inmiddels eigenaar van grond op Zuiderhout

Ooit dachten we dat Ikea het terrein er zo uit wilde laten zien....
Foto: Ikea

Ikea is eind vorig jaar juridisch eigenaar geworden van een deel van het inmiddels deels braakliggende en gesaneerde voormalige Bruynzeelterrein aan de Pieter Ghijsenlaan in Zaandam. Dat meldt het college in een brief aan de gemeenteraad.

B&W noemen de overdracht van de grond ‘een volgende stap in de aanloop naar definitieve vestiging van Ikea in Zaanstad.’ Concreter wordt het echter ook niet, want ‘wanneer dit zal zijn heeft IKEA momenteel in overweging’.

De eigenaar van het resterende deel van het terrein, de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Noordzeekanaalgebied NV (RON) en de gemeente gaan dit jaar verder praten over de toekomstige invulling. De gemeente Zaanstad is naast het Havenbedrijf Amsterdam en de provincie Noord-Holland voor een derde aandeelhouder van de RON.

HoogTij

De RON is ook de enige aandeelhouder van het Ontwikkelingsbedrijf Haventerrein Westzaan (OHW), dat samen met de gemeente bedrijventerrein HoogTij (circa 100 hectare netto uitgeefbaar terrein) ontwikkelt. Eind 2016 kocht de gemeente tien hectare op het haventerrein van OHW en gaf die grond vervolgens in erfpacht uit aan het Havenbedrijf Amsterdam.

Eind vorig jaar tekenden de bedrijven CT Vrede en Gam Bakker voor nieuwbouw op een deel van deze tien hectare. Aangemoedigd door dit succes heeft het Havenbedrijf inmiddels weer tien hectare afgenomen, ditmaal in vol eigendom. Het college heeft daarbij de afspraak gemaakt dat zij haar zegje mag doen bij de voorgenomen vestiging van bedrijven.

Nu 40 procent uitgegeven

Vorig jaar vestigden zich op het niet-havengebonden deel van HoogTij onder andere het Nederlandse interieurmerk Zuiver, kaasverwerkend bedrijf Ayal Kaas en groothandel in herenkleding Intelligence. Daarmee is inmiddels zo’n 40 procent van HoogTij uitgegeven.

Bouw havenkade

Voor de komst van CT Vrede en Gam Bakker wordt het haventerrein de komende tijd verder bouwrijp gemaakt. En wordt begonnen met de bouw van de havenkade aan het Noordzeekanaal. Daarbij komt naar verwachting zo’n 400.000 kubieke meter zand vrij, dat wordt benut om de nog niet bouwrijp gemaakte Fase 2 van HoogTij – de circa 40 hectare weiland ten noorden van de Westzanerweg – op te hogen.

Omwonenden

Omwonenden in Nauerna en Westzaan worden ‘op korte termijn’ geïnformeerd over de uitvoering van de voorgenomen werkzaamheden en de gemaakte planning. In overleg met de Belangengroep Nauerna wordt momenteel gewerkt aan een inrichtingsplan voor het geplande park.

 

Reacties