Helft Aziatische restaurants de fout in met personeel

Foto: PxHere / CC0 Publiek Domein

Aziatische restaurants hebben zichzelf in de voet geschoten door in groten getale de speciale regeling voor buitenlandse werknemers in hun sector te overtreden. De regeling die al sinds 1 januari dit jaar was stopgezet voor nieuwe gevallen zal definitief vervallen.

Dat heeft de ministerraad besloten op voorstel van minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid besloten. Met de regeling konden Aziatische restaurants in Nederland eenvoudiger gespecialiseerde koks van buiten de Europese Economische Ruimte in dienst nemen. Bij de afschaffing heeft de rapportage over de deze horeca van de Arbeidsinspectie een belangrijke rol gespeeld. In de rapportage wordt geconstateerd dat ongeveer de helft van de geïnspecteerde horecabedrijven de regelgeving overtreedt.

Bij een aantal werkgevers vermoedde de Arbeidsinspectie ernstige benadeling, mensenhandel, werkverschaffing aan illegalen of andere strafbare feiten. Dat was voor het kabinet voldoende aanleiding om de sector haar uitzonderingspositie te ontnemen. Daarnaast blijft aandacht voor misstanden nodig, evenals aandacht voor het hele proces van beleid en regelgeving, preventie en signalering, uitvoering, toezicht, handhaving en opsporing.

Lastiger werven

De sectorvertegenwoordigers zeggen dit belang ook te zien en hebben aangegeven dat ze zich volledig willen inzetten voor een veilige en betrouwbare werkomgeving voor (Aziatische) koks. Het vervallen van de regeling betekent niet dat de sector geen personeel meer van buiten de EU naar Nederland zou kunnen halen. Het generieke kader dat geldt voor werkgevers in alle sectoren, is ook op de Aziatische horeca sector van toepassing. Dit houdt in dat voldaan zal moeten worden aan alle voorwaarden van de Wet arbeid vreemdelingen.

De werkgever zal bijvoorbeeld moeten aantonen voldoende wervingsinspanningen gedaan te hebben om de vacature te vervullen met aanbod binnen Nederland, de Europese Economische Ruimte en Zwitserland. Ook geldt de reguliere termijn van vijf weken voor een vacaturemelding bij het UWV. Tussen 1 oktober 2019 en 1 oktober 2022 was er een structurele regeling voor het verlenen van een tewerkstellingsvergunning voor de Aziatische horecasector.

Reacties

Cookieinstellingen