North Sea Venue ziet absoluut geen heil in gebiedsvisie

Foto: Google / Dennis

De North Sea Venue komt in het geweer tegen de gebiedsvisie Balkenhaventerrein die eerdaags in de raad besproken wordt. Volgens eigenaar Ivar Moens van NSV is van ‘het compromis’ dat zou zijn bereikt met aandacht voor alle tegenstrijdige belangen in het gebied niets van de wensen van de evenementenlocatie terug te vinden.

Het college wil in het gebied kleine maakindustrie vestigen, de Zaanderhorn sluiten als openbare weg en in plaats daarvan een nieuwe weg aanleggen voor de woning van de familie Groen, de naaste buren van NSV en bittere tegenstander in talloze juridische gevechten. De strijd heeft zijn oorsprong in 1994, toen de familie Groen de voormalige modelwoning van Bruynzeel woning kocht als bedrijfswoning en zich daarna hardnekkig bleef verzetten tegen de besluiten van Zaanstad om daar geen reguliere woonbestemming aan toe te kennen. Keer op keer gaf de rechter de gemeente daarin gelijk.

Het Hek

Overigens is de vraag voor Moens of een woonbestemming een einde aan de ‘oorlog’ zou maken, of slechts het begin van verhevigde schermutselingen over andere  geschilpunten. In de afgelopen acht jaar voerde Zaanstad maar liefst 321 procedures over de situatie op het Balkenhaventerrein, over alle mogelijke klachten en beschuldigingen. Een hek dat de woning van de familie Groen moeizaam toegankelijk zou maken voor de bewoners en onbereikbaar voor gasten en cliënten van hun medische kliniek is het bekendste voorbeeld van het getouwtrek. Steeds NSV gelijk wat betreft het hek en wees de rechter de claims van Groen af.

Gebroken klomp

‘Wanneer ik dan in de opdrachtformulering gebiedsvisie Balkenhaventerrein van 25 mei 2021 lees dat de kwestie van het hek mede aanleiding is voor het maken van de gebiedsvisie, waarbij moet worden uitgegaan van een oplossing waarbij bewoners en bezoekers van het pand Hemkade 51 een ongehinderde vrije toegang hebben via een
openbare weg, breekt mijn figuurlijke klomp, omdat deze ongehinderde vrije toegang altijd aanwezig is geweest en dit ook vóór de opdrachtformulering van 25 mei 2021 zowel civielrechtelijk als bestuursrechtelijk was bepaald,’ schrijft Moens nu aan de raad.

Ruim kwart miljoen euro

Helemaal verbijsterd is Moens als hij leest dat de vervangende weg richting de bedrijfswoning 260.000 euro gaat kosten: ‘Is het nu werkelijk zo dat een openbare weg moet worden gerealiseerd tegen een dusdanig hoog bedrag voor één gezin dat nota bene stelt dat in de bedrijfswoning bedrijfsmatige activiteiten worden ontplooid, maar nooit en te nimmer inzage heeft verstrekt in haar bezoekersstroom?’ NSV-medewerkers zien volgens Moens geen dan wel nauwelijks bezoekers voor de kliniek.

Toonaangevend

NSV is sinds 1994 actief, heeft jaarlijks 150.000 bezoekers en is volgens de eigenaar ’toonaangevend in de nationale en internationale dance scene in Nederland en Europa’. In 2019 werd een deel van het gebouw verhuurd aan podium de FluX en onlangs werd NSV onderdeel van het Amsterdam Dance Event. De derde generatie staat binnen de familie klaar om de zaak voort te zetten, aldus Moens. Zet dat eens af tegen een kleinschalige medische praktijk.

Geen draagvlak

Voor de nieuwe weg is bovendien geen ruimte en er is geen draagvlak bij NSV, noch bij de Tuindersvereniging, de kermisexploitanten aan de Zaanderhorn en de bewoners van
Hemkade 25 tot en met 48. ‘NSV zal zich met hand en tand verzetten tegen het
opgeven van de erfpachtgrond voor het aanleggen van de openbare weg,’ kondigt Moens alvast aan, want die gaat NSV ernstig in haar bedrijfsvoering beperken. Kortom: een nieuwe reeks rechtszaken ligt alweer in het verschiet.

 

Reacties

Cookieinstellingen