Ondernemers Zaandam Zuid komen met Strategische Agenda

Wat gaat er gebeuren in de Achtersluispolder?
Wat gaat er gebeuren in de Achtersluispolder?
Foto: Google Earth

De Ondernemersvereniging Zaanstad Zuid zet zich in voor ‘een kwalitatief beter, duurzamer en schoner Zaanstad’ en heeft daarvoor een Strategische Agenda opgesteld en met de lokale politiek gedeeld. OVZZ behartigt de belangen voor de bedrijven in de Achtersluispolder, op Westerspoor en op Zuiderhout.

Kwaliteit van de omgeving is voor de ondernemers bijzonder belangrijk. Zij blijven aandacht vragen voor de verloedering van de bedrijventerreinen: die heeft  negatieve economische effecten en beïnvloedt de veiligheid van de stad. Ondernemers dragen daarnaast daadwerkelijk bij aan duurzaamheid, circulariteit en de energietransitie, stelt de vereniging ook: de OVZZ stimuleert dit onder andere met een plan van aanpak.

Een relatief nieuw aandachtspunt is de beschikbaarheid van voldoende gekwalifi­ceerde medewerkers. ‘Dat vraagt om meer focus en inzet in de arbeidsmarkt en het onderwijs. OVZZ vindt dat iedereen kans moet hebben om te werken, allen op hun eigen niveau. Werkzoekenden moeten gemakkelijk vindbaar zijn voor werkgevers of bemiddelende partijen,’ aldus de werkgevers.

Transformatie

Een donkere wolk boven de hoofden van veel leden blijft het voornemen van de gemeente om de Achtersluispolder te transformeren tot een woon- en werkgebied. De OVZZ wil graag medio volgend jaar duidelijkheid over de transitieplannen, die al jarenlang op tafel liggen maar nog steeds geen duidelijke contouren hebben gekregen.

‘Het is van economisch belang om de aanwezige bedrijven te koesteren en daarom een duidelijk besluit te nemen. Ondernemers mogen niet belemmerd worden in hun toekomstplannen en ambities om te verduurzamen. Maar ook op de Houthaven, Zuiderhout en Hembrug staat ondernemerschap onder druk omdat de ruimte ook voor andere doeleinden mogelijk beschikbaar komt. Ook hier zal duidelijkheid op korte termijn in de besluitvorming gewenst zijn,’ aldus de ondernemersvereniging.

 

Reacties

Cookieinstellingen