Regio moet op korte termijn plek voor 128 asielzoekers vinden

dec 14 2020, 16:04 Actueel
screenshot 20201214 160240
Er zijn nog geen knopen doorgehakt over de huisvesting van extra asielzoekers bovenop het aantal statushouders dat elke gemeente jaarlijks van het Rijk moet huisvesten, behalve dat het in Zaanstreek - Waterland op de korte termijn om 128 extra opvangplekken gaat. Die moeten over de vijf veiligheidsregio's worden verdeeld. Mocht dat niet lukken, dan bestaat de kans dat Den Haag de aanwijzing op zich neemt.
De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid heeft de Commissarissen van de Koning en burgemeesters onlangs laten weten dat de verdeling van asielzoekers over heel Nederland alleen kans van slagen heeft wanneer de problematiek gezamenlijk wordt opgepakt . In onze provincie is begin dit jaar opnieuw een bestuurlijke provinciale regietafel (PRT) asielopvang opgestart onder voorzitterschap van de Commissaris van de Koning en met één burgemeester uit elke veiligheidsregio, een vertegenwoordiger van de Landelijke Regietafel Migratie en Integratie, de plaatsvervangend directeur Programma Flexibilisering Asielketen, de bestuursvoorzitter van het COA en de vastgoedregisseur van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers.

Ophoping van mensen

Er staat een grote grote druk op het aantal beschikbare opvangplekken voor asielzoekers, vanwege achterstanden bij de Immigratie- en Naturalisatie Dienst: niet alle asielaanvragen worden binnen de vastgestelde termijnen afgehandeld, waardoor asielzoekers in afwachting van een besluit langer in de opvang blijven. Ook stromen statushouders vanwege de woningnood minder snel uit dan wenselijk is. Om situaties zoals tijdens de massale noodopvang in 2015 - 2016 te voorkomen moeten gemeenten dus extra mensen opnemen.

Verdeling Noord-Holland

Daarnaast wordt ernaar gestreefd om de opvang meer evenredig over Nederland te verdelen en ervoor te zorgen dat met name kansrijke asielzoekers en vergunninghouders dichter bij hun uiteindelijke woonplaats worden opgevangen. Onderzocht wordt nu hoe nu met inachtneming van de RIVM-richtlijnen gebruik kan worden gemaakt van crisisnoodopvang als uiterste redmiddel. In Noord[Holland haat het om de volgende verdeling per veiligheidsregio:
screenshot 20201214 153248
screenshot 20201214 153328
Er is inmiddels afgesproken dat binnen het geografische gebied van elke veiligheidsregio een op de praktische uitvoering gerichte regionale regietafel wordt opgezet als een verlengstuk van de provinciale tafel, die als aanjager en coördinator kan functioneren. Dat zal een samenwerking worden tussen de burgemeesters en wethouders van de betrokken gemeenten. Een bekende hobbel in het proces van het huisvesten van nieuwkomers is dat het voor kleinere gemeenten moeilijk blijkt om grootschaliger locaties te vinden.

Regie houden

Gemeenten kunnen dit oplossen door elkaar financieel te compenseren of door het (eerder) opnemen van statushouders, schrijft burgemeester Jan Hamming vandaag aan de raad. 'Op deze manier kan elke gemeente toch evenredig bijdragen. Mochten de gemeenten en de provincie er niet gezamenlijk uitkomen, dan dient met de mogelijkheid rekening te worden gehouden dat de staatssecretaris zelf invulling zal geven aan de verdeling.' Waarmee er ondanks alle tafels geen eigen regie meer zou zijn.