Oudere Oekraïners naar leegstaande zorgvleugel Purmerend

apr 18 , 14:12 Actueel
screenshot 20240418 141021
Purmerend zet een belangrijke stap voorwaarts in het nakomen van de belofte dat de marktstad zorg draagt voor het huisvesten van het merendeel van de vluchtelingen uit Oekraïne, terwijl Zaanstad de asielopvang voor haar rekening neemt. De gemeenten in Zaanstreek - Waterland hebben daar afspraken over gemaakt.
Purmerend gaat samen met de Zorgcirkel en Woonzorg Nederland de leegstaande Meeuwvleugel van het wooncomplex Jaap van Praag aan het Rietgorsplein gebruiken voor de opvang van oudere en zorgbehoevende Oekraïners. 'We zien een blijvende toestroom van Oekraïense ontheemden die vluchten voor het geweld en die opvang zoeken in onder andere Nederland. Momenteel zijn er meer dan 104.000 Oekraïners in Nederland en het aantal stijgt nog steeds. Daarom blijft de behoefte aan tijdelijke opvang groot,' zegt wethouder Mario Hegger van Purmerend.

Maximaal 110 mensen

In de Meeuwvleugel kunnen maximaal 110 Oekraïense ouderen en (voornamelijk oudere) zorgbehoevenden worden opgevangen, eventueel samen met hun mantelzorgers. Zij maken geen gebruik van de aanwezige reguliere zorg. De gemeente faciliteert eventueel noodzakelijke zorg zelf. De kamers in de Meeuwvleugel staan leeg en worden niet gebruikt voor zorg. Er worden dus geen woningen voor reguliere zorgbehoevenden onttrokken. De vleugel voldoet niet aan de wensen en behoeften voor permanente huisvesting en de kwaliteit van de ruimtes is op dit moment niet in lijn met die in bijvoorbeeld het Jaap van Praag. 'Het comfort is wat beperkt, maar voor tijdelijke opvang acceptabel.'

Twee jaar

Het pand is voor twee jaar - tot 1 april 2026 - beschikbaar voor de opvang. Over wat er na deze periode met het pand gaat gebeuren, is nog geen besluit genomen door de eigenaren Zorgcirkel en Woonzorg Nederland. De komende weken worden benut om de opvang gebruiksklaar te maken en de eerste bewoners worden in mei verwacht. Het Rijk neemt de kosten voor de tijdelijke opvang voor haar rekening.