Negen straten kunnen snel naar 30-kilometerstatus

apr 22 , 9:46 Actueel
screenshot 20240422 094543
Onderzoek heeft uitgewezen welke wegen in Zaanstad in aanmerking komen om te worden aangewezen als 30-kilometerweg en vervolgens is gekeken hoe deze wijziging in samenhang met lopende onderhouds- en bouwprojecten uitgevoerd kan worden. Het doel is het vergroten de verkeersveiligheid en de leefbaarheid.
Tot een aanpassing van de wet in oktober 2023 waren er binnen de bebouwde kom drie wegcategorieën: een woonerf (met een snelheid van vijftien kilometer per uur), een erftoegangsweg (maximaal 30 kilometer per uur) en een gebiedsontsluitingsweg waar 50 of 70 mag worden gereden. Bij die laatste categorie kan nu ook een maximale snelheid van 30 kilometer per uur worden ingesteld terwijl er wel sprake blijft van een voorrangsweg. Dat was voorheen niet toegestaan. Het onderzoek van Zaanstad en partners zoals de politie leverde een aantal wegen op dat snel kan worden aangepast.
screenshot 20240422 093854
Aspecten zoals de bereikbaarheid voor nood en hulpdiensten (aanrijdtijden), lijnvoering en openbaar vervoer zijn betrokken in de afwegingen en tenslotte zijn mogelijk ongewenste effecten voor het verkeersnetwerk onderzocht. Een verlaging van de snelheid op een weg kan tot ongewenste verschuivingen leiden met mogelijk negatieve gevolgen voor de leefbaarheid, veiligheid en/of doorstroming. De snelheid van invoering is afhankelijk van de beschikbare uitvoeringscapaciteit en de beschikbare (externe) middelen. Kijk voor de voorlopige inschatting van de aanpassingen op deze lijst, die dus nog indicatief is .