Inwonertal groeit sneller door verhuizingen dan door geboorten

jan 03 2020, 7:57 Actueel
screenshot 20200103 075603
De Nederlandse bevolking groeide vorig jaar met naar schatting 132.000 mensen tot ruim 17,4 miljoen inwoners , 31.000 meer bij dan een jaar eerder. Er vestigden zich vooral meer mensen uit het buitenland. De bevolking in kleinere gemeenten rond de grote steden groeide relatief gezien het sterkst, vooral door verhuizingen vanuit andere gemeenten. In Zaanstad kwamen er per 1000 inwoners 5,8 mensen bij, meer door verhuizingen dan door geboorten.
Volgens de nieuwste raming van het Centraal Bureau voor de Statistiek vestigden272.000mensen zich in 2019 in Nederland, 28.000 meer dan een jaar eerder. Het aantal mensen dat vertrok bleef vrijwel gelijk:158.000. Er werden er18.000 meer kinderen geboren dan er mensen overleden. De natuurlijke aanwas kwam daarmee 3000 inwoners hoger uit dan in 2018. Van alle mensen uit het buitenland die zich in Nederland vestigden kwam bijna de helft uit Europa, van wie 85 procent uit een EU-land.Achttien procentvan de immigranten kwam uit Azië, met India en China als grootste groepen. Het aantal asielmigranten komt in 2019 naar schatting uit op16.000, bijna zes procent van de totale immigratie.
[caption id="attachment_45286" align="alignnone" width="300"]

De huidige bevolkingsgroei is de grootste sinds het begin van deze eeuw. De laatste keer dat de bevolking in een vergelijkbaar tempo groeide was in 1975, ten tijde van de onafhankelijkheid van Suriname. In 1975 was ongeveer de helft van de groei afkomstig van buitenlandse migratie; in 2019 was dat meer dan 85 procent. Het migratiesaldo is sinds 2015 op recordhoogte, terwijl het geboorteoverschot sindsdien op het laagste niveau is sinds de eeuwwisseling.

Diemen koloper

Van alle gemeenten kreeg Diemen er met een groei van 54 mensen per 1000 inwoners relatief de meeste inwoners bij. Grootschalige nieuwbouwprojecten trokken voornamelijk gezinnen uit Amsterdam aan. In 2018 groeide Diemen ook al sterk. Ook andere kleinere gemeenten op korte afstand van een grote stad groeiden sterk, zoals Beemster (27,9 per 1000 inwoners) en Blaricum (27,4). In absolute zin groeiden de grote steden het sterkst. Amsterdam kreeg er bijna 11.000 inwoners bij, Den Haag bijna 8000,Rotterdam bijna 7000 en Utrecht bijna 5000 .
[caption id="attachment_45287" align="alignnone" width="300"]

De Nederlandse bevolking zal naar verwachting de komende decennia blijven groeien, tot bijna 19,6 miljoen inwoners in 2060. In 2024 bereikt het inwonertal de achttien miljoen en in 2039 de negentien miljoen. In 2040 zijn er twee keer zo veel personen van 80 jaar en ouder als nu, aldus het CBS
. De prognoses zijn wel met veel onzekerheden omgeven. Zo kan het aantal migranten van jaar tot jaar sterk fluctueren en is niet zeker of de stijging van de levensduur in de toekomst in hetzelfde tempo doorgaat. Ook is het maar de vraag of Nederlanders een voorkeur voor gezinnen met twee kinderen blijven houden.