Burgers zien doden vaak als oplossing voor overlast door wilde dieren

jul 08 , 14:04 Actueel
screenshot 20240708 140150
Het afgelopen jaar is in Zaanstad 'veelvuldig' door burgers melding gedaan gemaakt van overlast door in het wild levende dieren met niet zelden het verzoek om ze te doden. Meestal ging het over ratten, (muskus)eenden, ganzen, kauwtjes of meeuwen.
De klachten gaan ook vaak over het voeren van de over het dierenwelzijnsbeleid. 'Telkens is de melder uitgelegd dat het doden of verjagen niet mogelijk is omdat de gemeente daartoe niet bevoegd is voor wat betreft de inheemse dieren, of omdat dit niet past binnen het beleid van de gemeente die inzet op diervriendelijk populatiebeheer,' aldus de voortgangsrapportage over dierenwelzijn . Omdat de overlast meestal gaat over poep is in 2022 intern afgesproken dat deze meldingen worden afgehandeld door de afdeling Wijkbeheer & Onderhoud van de sector Openbare Ruimte, zodat zij de overlast direct kunnen oplossen door inzet op schoonmaak.

Borden geplaatst

Onderzocht wordt of het mogelijk is om de klachten per diersoort te categoriseren, zodat gerichter voor een passende oplossing kan worden gekozen wat betreft dierenwelzijn en het beschikbare budget. Om het voederen van dieren tegen te gaan zijn er ruim 30 voorlichtingsborden geplaatst met de tekst 'Niet voeren'. 'Mogelijk dat Zaanstad als gemeente in 2024 opnieuw haar standpunt moet bepalen over de omgang met dergelijke overlastvraagstukken,' aldus de rapportage.

Hulp voor uitheemse dieren

Daarin wordt ook aandacht besteed aan hulpverlening aan individuele uitheemse dieren door de dierenambulance of de wildopvang. Exoten mogen op grond van regelgeving niet meer worden losgelaten als ze naar een wildopvang zijn gebracht en verzorgd zijn. Daardoor loopt een wildopvang vol. Dat is 'een ingewikkeld vraagstuk, ook vanwege handhaving door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit'. Dat moet landelijk worden opgelost, maar heeft nu al gevolgen voor het werk van dierenambulances en wildopvangcentra waarmee Zaanstad een contract heeft.