Verkaveling Kreekrijk op de schop, boer wordt hobbyboer

De boer aan Busch en Dam 7 wordt hobbyboer.  
Foto: Google Street View

Kreekrijk komt er onder druk van de marktomstandigheden en veranderende woonbehoeften anders uit te zien dan in 2014 werd voorzien. De verkaveling wordt aangepast zodat er meer betaalbare woningen kunnen komen. Daarvoor is wel eerst een gedeeltelijke herziening van het bestemmingsplan nodig.

Door sinds mei 2014 sterk gestegen bouwprijzen waren de oorspronkelijk gedachte
woningtypes niet meer te realiseren binnen de categorie bereikbare koop (koopsom tot
296.000 euro). Met de nieuwe verkaveling komen er andere typologieën woningen zoals rug-aan-rug, beneden- en bovenwoningen en langs het spoor en de Provincialeweg appartementengebouwen voor het sociale segment.

Daarvoor moet wel meer parkeerruimte worden vrijgehouden en op verzoek van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwarter zijn er ook wijzigingen aangebracht in de waterstructuur. Er komt meer oppervlaktewater in de wijk, zodat extreme neerslag beter opgevangen kan worden.

Meer ruimte voor de school

In deelplan A zorgt dit voor acht procent meer water, drie procent minder verharding en twee procent minder uitgeefbaar gebied. Het bouwvlak van de school is vergroot, zodat deze in de toekomst ruimte heeft om uit te breiden. In het hele gebied met de bestemming ‘wonen’ kunnen woningen via particulier opdrachtgeverschap worden gerealiseerd en aan de noordzijde mogen zelfs uitsluitend woningen via particulier
opdrachtgeverschap komen.

Per deelgebied is aangegeven welk aandeel van de woningen minimaal en maximaal uit sociale woningen mag bestaan, met voor het hele plangebied een minimumpercentage van 21. Het maximale aantal te realiseren woningen is ten opzichte van het huidige bestemmingsplan niet gewijzigd: 920 (met de mogelijkheid tot een verhoging van vijf procent ofwel 46 woningen).

Boer wordt hobbyboer

Geluidshinder door passerende treinen wordt verholpen door het inmiddels geplaatste oplopende scherm van drie tot vijf meter hoog. Dat staat over een lengte van net iets meer dan een kilometer 4,5 van het spoor af. Geurhinder vanwege het boerenbedrijf aan Busch en Dam 7 in Assendelft maakt woningbouw in het noordelijke deel van de wijk momenteel nog onmogelijk, maar volgens het college ‘wil de agrarische ondernemer zijn agrarische activiteiten terugschroeven en in de toekomst voor woningbouw opteren op zijn perceel’. De boer wordt hobbyboer.

Reacties

Cookieinstellingen