Verzet tegen vergunning Lente Kabinet in Het Twiske

Foto: Pixabay / Geralt

Actiegroep Hart voor het Twiske probeert via de rechter om de vergunning voor het tweedaags festival Lente Kabinet in Het Twiske van tafel te krijgen en de Partij voor de Dieren in Provinciale Staten zet daarvoor de politiek in. Het evenement mag wat de provincie betreft doorgaan op 4 en 5 juni, dus middenin het broedseizoen.

Gedeputeerde Staten hebben voor Lente Kabinet een vergunning verleend voor vijf jaar, hoewel wordt erkend dat dat schadelijk kan zijn voor broedende vogels in het algemeen en de roerdomp en bruine kiekendief in het bijzonder. Daar wil de PvdD uitleg over. De partij stelt ook voor om in ieder geval het festival naar de rand van het natuur- en recreatiegebied te verplaatsen en zo de schade aan de natuur te minimaliseren. Welcome to the Future heeft al laten weten er na dit jaar mee te stoppen in Het Twiske.

Onvoldoende bescherming

Hart voor het Twiske zamelde eerder 7000 handtekeningen in tegen onder andere de festivals in Het Twiske en neemt geen genoegen met de toestemming van de provincie voor het Lente Kabinet, meldt het Noordhollands Dagblad. Een belangrijk argument is dat de instandhoudingsdoelen van beschermde vogelsoorten zoals de roerdomp in het gebied niet zijn gehaald. De muziekfestivals zijn er jarenlang gehouden zonder de benodigde vergunningen.

Reacties

Cookieinstellingen