Registratiesysteem voor pleziervaartuigen op komst

Foto: Pixabay / Mohan Nannapaneni

Zaanstad wil een registratiesysteem voor pleziervaartuigen optuigen dat aansluit bij een model dat elders al succesvol in gebruik is. Het systeem dat Wormerland heeft ingevoerd is niet effectief, antwoordt het college op vragen van Rob Karst (D66) en Jos Kerkhoven (Democratisch Zaanstad). Welke termijn hier aanhangt is nog onzeker.

Momenteel ontbreekt in Zaanstad nog de juridische grondslag voor het implementeren van een vignetplicht, omdat het een nieuwe regeling betreft die waarschijnlijk verankerd moet worden in een nieuwe belastingverordening. Daar wordt nog op gestudeerd. Volgens het college heeft Wormerland zelf aangegeven dat haar (niet digitale) registratie van pleziervaartuigen niet voldoet. De eigenaar moet daar bij het college een uniek nummer aanvragen die in de vorm van een sticker op het vaartuig wordt aangebracht. Die verplichting geldt echter alleen voor gemotoriseerde boten en als een buitenboordmotor mee naar huis wordt genomen is daar opeens geen sprake meer van. Het doel was om de overlast te reduceren, maar dat is grotendeels mislukt.

Duurzaam varen

Zaanstad wil bovendien emee in de vaart der volkeren en de registratie op een moderne manier aanpakken met gebruikmaking van digitale hulpmiddelen. Amsterdam, Haarlem, Langedijk, Waternet en de provincie hebben het systeem dat Zaanstad ook wil gaan implementeren al in gebruik en zij hebben Zaanstad geadviseerd om ook aan te haken. De registratie van recreatievaartuigen wordt gezien als een onmisbaar onderdeel van de in ontwikkeling zijnde overkoepelende aanpak duurzaam varen, omdat die de gemeente de mogelijkheid geeft om effectiever en efficiënter toezicht te kunnen houden op bijvoorbeeld snelvaren.

Klachten

Daarnaast heeft de gemeente de ambitie om te verduurzamen in het belang van zowel de luchtkwaliteit als de natuur(gebieden) waar veel boten doorheen varen. Stillere en schonere motoren zijn gewenst. Inwoners van Zaanstad melden zich geregeld met klachten over stank en de vaarsnelheid in de polders, schrijft het college. Pas nadat een registratieplicht is ingevoerd krijgt de gemeente echt zicht op wat inwoners zoals bezitten op het gebied van boten. Om duurzaamheid te stimuleren kan er daarna nog voor gekozen worden om een differentiatie in vignetten en kosten aan te brengen, zoals wit voor regulier en groen voor elektrisch. Maar dat is van later zorg.

Verbrandingsmotoren

Met Staatsbosbeheer en het Hoogheemraadschap is een begin gemaakt met verbeterde handhaving in de Zaanse poldergebieden, schrijft het college ook. Daar is extra materieel voor aangeschaft en de Algemene Plaatselijke Verordening is er beter op toegeschreven. Eén optie om de natuurgebieden en polders binnen Zaanstad beter te beschermen is het verbieden van verbrandingsmotoren. Er moet echter nog bekeken worden of dit juridisch houdbaar is en te handhaven is.

Reacties

Cookieinstellingen