VVD, DZ en Fractie Kat blijven zich zorgen maken over moskee

Foto: Facebook Stichting Ar-Rahma & Kleurrijk Saendelft ICC

De raadsleden Juliëtte Rot (DZ), Tjeerd Rienstra (VVD) en Maikel Kat (eenmansfractie, eerder SP) vinden het ‘zorgelijk’ dat de Stichting Ar-Rahma en Kleurrijk Saendelft in Assendelft niet alleen een moskee, maar ook een kinderopvang en buitenschoolse en sportactiviteiten willen realiseren. Dat zou de integratie van moslims niet bevorderen.

Daarnaast klagen de drie in schriftelijke vragen aan het college over een voortdurend gebrek aan transparantie wat betreft de financiering en de samenstelling van de beide besturen. Democratisch Zaanstad, de VVD en de fractie Kat willen vanwege een serie naamsveranderingen van de initiatiefnemers van het cultureel centrum onder meer weten of bij het aangekondigde Bibob-onderzoek door de gemeente ook in het verleden gedoken wordt.

‘Bij onderzoeken naar ongewenste foute geldstromen uit het buitenland is het sterke vermoeden gerezen dat de Blauwe Moskee in Amsterdam en/of zijn bestuurders als spilfunctie heeft/hebben gefungeerd. De Stichting Kleurrijk Saendelft stelt dat ze geen salafistische organisatie is. Wel is er een geldinzameling geweest in de Blauwe Moskee door Tarik Ibn Ali, te weten 28.000 euro op 14 december 2014. Is uw college voornemens ook dit signaal in het Bibob-onderzoek mee te nemen? En zo nee, waarom niet?’

Veranderde doelstelling

De drie fracties willen ook precies weten met wie de gemeente praat over de plannen. Daarnaast wordt opgemerkt dat de stichting kort na de oprichting in 2012 blijkens een wijzigingsakte van de Kamer van Koophandel naast maatschappelijke tevens religieuze doelstellingen kreeg. Inwoners noch raad zijn daarover ingelicht, mensen de indieners van de vragen. Waarom niet? En wist het college er wel van?

De drie spreken het vermoeden uit dat we wel eens een verband zou kunnen zijn met ‘potentiële geldstromen van een bepaalde bron’ die het opnemen van de religieuze doelstelling als eis heeft gesteld.

Wij van wc-eend…

In reactie op een eerder gestelde vraag of de bestuurders/eindverantwoordelijken van de Stichting Ar-Rahma en Kleurrijk Saendelft ook verantwoordelijk en/of actief bij andere stichtingen c.q. organisaties die activiteiten ontplooien in Zaanstad, antwoordde het college dat dit bij navraag niet het geval bleek te zijn. Die reactie gaf Rot, Kat en Rienstra een ‘wij van wc-eend adviseren dat wc-eend …’-gevoel. ‘U begrijpt dat wij van uw college verachten dat u grondig controleert of het antwoord van de bestuurders juist is.’

Buurtfunctie en draagvlak

In zijn algemeenheid vinden de fracties dat op de beoogde locatie voor de moskee, waarvoor de gemeente de grond in erfpacht zou moeten geven, de voorkeur uitgaat naar een voorziening die een breder publiek wil trekken dan de Stichting Ar-Rahma en Kleurrijk Saendelft voor ogen staat. Dat zou ook het draagvlak in de wijk vergroten. Want heeft die beoogde moskee wel een buurtfunctie? En voor welke buurt dan?

Reacties