VVD heeft veel vragen bij hernieuwde contacten over de bouw van een moskee in Saendelft

Foto: Facebook Stichting Ar-Rahma & Kleurrijk Saendelft ICC

De aankondiging dat de gemeente opnieuw in gesprek gaat met de stichting Ar-Rahma en Kleurrijk Saendelft over de mogelijke vestiging van een moskee annex islamitisch multicultureel centrum in Saendelft brengt de gemoederen in en buiten Assendelft weer volop in beweging. De VVD maakt zich zorgen.

De raadsfractie heeft een hoop vragen over de beide stichtingen achter de plannen en wil van het college precies weten met wie er nu eigenlijk gepraat wordt. De stichtingen zijn de afgelopen jaren een aantal keer van naam, en mogelijk ook samenstelling, veranderd. Middels schriftelijke vragen wil raadslid Tjeerd Rienstra nu onder meer het volgende weten, en wel zo snel mogelijk:

 • Wie zijn de bestuurders/eindverantwoordelijken van de stichting Ar-Rahma en de stichting Kleurrijk Saendelft?
 • Met welke personen van deze stichtingen voert de gemeente op dit moment gesprekken?
 • Welke relatie hebben de stichting Ar-Rahma en de stichting Kleurrijk Saendelft met elkaar en vanwaar deze samenwerking?
 • Is deze Stichting Ar-Rahma en/of Kleurrijk Saendelft en/of zijn de bestuurders/eindverantwoordelijken dezelfden als de organisatie die nu gehuisvest is in basisschool de Koraal in Saendelft, waar kinderen buitenschools worden opgevangen door ouders en waar koranles wordt gegeven? Zo ja, wordt dat gesubsidieerd en met welk bedrag? Zo nee, welke organisatie is hier dan al dan niet met subsidie gevestigd?
 • Zijn de bestuurders/eindverantwoordelijken van de stichting Ar-Rahma en Kleurrijk Saendelft ook verantwoordelijk en/of actief bij andere stichtingen c.q. organisaties die activiteiten ontplooien in Zaanstad? Zo ja, welke subsidierelatie is er? Voor welke projecten en met welk bedrag?
 • Bestaat er een verdere relatie tussen de gemeente en de stichting Ar-Rahma en Kleurrijk Saendelft behalve het onderhandelen over het betreffende stuk grond voor een moskee? Zo ja, waar bestaat deze relatie uit?

In plan waar tot twee jaar geleden over gesproken werd gaven de stichtingen aan een multicultureel centrum te willen. De VVD-fractie heeft ook daar nog een aantal vragen over, ‘met name omdat vooral bewoners in Saendelft-Oost aangeven deze twee stichtingen niet te kennen met betrekking tot hun activiteiten’. Dus:

 • Kunt u aangeven of de stichting Ar-Rahma en/of Kleurrijk Saendelft salafistische organisaties zijn en/of haar bestuurders/eindverantwoordelijken binnen de salafistische stroming vallen?
 • Kunt u aangeven waar de stichting Ar-Rahma en Kleurrijk Saendelft hun activiteiten ontplooien en welke activiteiten dat zijn?
 • Kunt u aangeven of Nederlands de voertaal is die deze organisaties hanteren bij het lesgeven, het organiseren van activiteiten en als er preken worden gehouden?
 • De VVD is geen voorstander van het uitgeven van grond in erfpacht. Waarom wilt u de grond uitgeven in erfpacht?
 • Wij vinden het belangrijk om te weten hoe en door wie de stichting gefinancierd wordt en hoe bij realisatie de exploitatieprognose eruit ziet. Graag vernemen wij dat in uw antwoorden.

De gemeente heeft aangegeven een hernieuwd gesprek te willen faciliteren met de bewoners van Saendelft die zich in 2015 bezorgd en boos maakten over de komst van een islamitisch cultureel centrum annex moskee. ‘In een relatief kleine wijk als Saendelft Oost en gezien de onrust die het plan voor een ICC/moskee in 2015 heeft veroorzaakt, zijn wij van mening dat het draagvlak in de wijk in dit proces van cruciaal belang is. De VVD vindt het daarom belangrijk om het gesprek met de bewoners nu al te voeren om hun mening mee te laten wegen in het eindplan,’ schrijft Rienstra.

Verontruste Bewoners Assendelft

En dan met alle bewoners, en niet alleen met diegenen die zich twee jaar geleden al roerden. Ziet het college daarbij de werkgroep Verontruste Bewoners Assendelft als een gesprekspartner? Zo ja, wordt deze werkgroep dan gezien als een vertegenwoordiging van alle bewoners?

De VVD herinnert er nog maar eens aan dat de in Engeland woonachtige en daar opgepakte omstreden Marokkaans-Belgische salafistische ‘haatimam’ Tarik Ibn Ali – geboortenaam Tarik Chadlioui – fondsen heeft geworven om de bouw van een islamitische ontmoetingsplek in Saendelft mogelijk te maken. En dus moet er ook een antwoord komen op de volgende vragen van de VVD:

 • Weet het college daarvan? En zo ja, wat vinden B&W van deze relatie?
 • Is het ervan ervan op de hoogte dat deze omstreden salafistische haatprediker wordt uitgeleverd aan Spanje, omdat hij wordt verdacht van het rekruteren van leden voor terreurgroep IS en het oprichten van een IS-cel op Mallorca, waar hij de geestelijk leider van werd?

 • Aannemende dat het ongepast is dat de gemeente in gesprek is over een ICC/moskee met stichtingen/bestuurders die contact hebben (gehad) met salafistische haatpredikers, vragen wij u hoe u deze gesprekken gaat stopzetten?

De uitspraak van een Britse rechter dat Tarik Ibn Ali mag worden uitgeleverd is overigens van 3 oktober en de termijn om daar beroep tegen aan te tekenen, wat algemeen verwacht wordt, is nog niet verstreken. Tarik Ibn Ali was onder andere actief bij het inmiddels opgeheven Sharia4Belgium, dat volgens de rechtbank in Antwerpen jongeren indoctrineerde met gewelddadig salafisme. Verder was hij een succesvol fondsenwerver voor moskeeën in Nederland en daarbuiten.

POV ‘pertinent tegen’

De Partij voor Ouderen en Veiligheid heeft al laten weten ‘pertinent tegen’ een nieuwe moskee in Assendelft te zijn. Van de Facebookpagina van de partij: ‘Weet u nog met wie deze salafistische club zaken deed? Tarik Ibn Ali, een haatprediker en jihadronselaar met directe banden tot de aanslagplegers van Bataclan. Het college van B&W begint weer opnieuw met dit gezeik. Er is al een moskee in Koog aan de Zaan, dat is genoeg. Wij zullen ons met hand en tand verzetten tegen deze club.’

Reacties