Honderdduizenden huizen nodig buiten grote steden

Foto: PxHere / CC0 Publiek Domein

Om een miljoen nieuwe woningen te kunnen realiseren in de komende tien jaar moeten ten minste 363.700  huizen worden gebouwd buiten de grote steden. Dat concludeert Republiq, dat in opdracht van de vereniging van woningbouwspecialisten WoningBouwersNL onderzoek deed naar mogelijke bouwlocaties.

Op basis van grootschalige data-analyses, expertinterviews en een enquête onder marktpartijen stelt het onderzoeksbureau vast dat er in de huidige plannen genoeg ruimte te vinden is voor de miljoen woningen. Er zal dan echter overal in Nederland bijgebouwd moeten worden, zowel in grote als in kleine gemeenten, maar vooral in middelgrote regio’s. Bijna de helft (45 procent) van de bouw zal de komende tien jaar daar moeten plaatsvinden om de doelen te halen. De afgelopen tien jaar zijn er gemiddeld slechts 56.500 woningen per jaar bij gekomen.

Binnenstedelijk niet genoeg

Het onderzoek laat volgens Coen van Rooyen, algemeen directeur van WoningBouwersNL duidelijk zien dat de focus op alléén binnenstedelijk bouwen – zoals ook het beleid van Zaansrad is –  losgelaten zal moeten worden. Uit het onderzoeksrapport blijkt ook dat de capaciteit om via transformatie tot nieuwe woningen te komen vrij beperkt is. Van kantoren kunnen de komende tien jaar 15.000 woningen worden gemaakt, terwijl het kabinet rekent op 150.000. In de transformatie van maatschappelijk vastgoed ontstaan daarentegen wel  kansen. Zo dalen bijvoorbeeld de komende jaren door de vergrijzing de leerlingenaantallen, waardoor scholen en sportvoorzieningen leeg komen te staan. Op deze plekken ontstaat ruimte voor minimaal 62.000 woningen.

De binnenstedelijke woningbouwproductie zal de komende jaren vooral bestaan uit de herstructurering van verouderde industrie en wijken. Dit leidt mogelijk tot 272.000 nieuwe woningen. Door extra huizen toe te voegen aan woonwijken waar veel groen aanwezig is kunnen maar liefst 244.000 woningen worden gerealiseerd. De kanttekening hierbij is echter dat hiervoor vooral in kleine en middelgrote gemeenten weinig ruimte is.

Reacties

Cookieinstellingen