Wellicht islamitische begraafplaats in Zaandam of Krommenie

Foto: Google Earth

De Samenwerkende Islamitische Organisaties in Zaanstad (SIOZ) hebben de gemeente gevraagd of zij een plek kunnen krijgen waar inwoners die dat willen volgens de islamitische traditie begraven kunnen worden. Het college heeft besloten dat als SIOZ het beheer- en bedrijfsplan sluitend krijgt, een deel van een gemeentelijke begraafplaats daarvoor in erfpacht zal worden uitgegeven.

Elke geloofsovertuiging heeft volgens de Wet op de lijkbezorging het recht om een eigen begraafplaats te stichten. Een islamitische begrafenis houdt in dat de uitvaart binnen 24 uur na het overlijden moet plaatsvinden en dat eeuwige grafrust gegarandeerd is. Gezien de beschikbare ruimte en gelet op de wensen ten aanzien van bereikbaarheid en parkeerplekken komen twee gemeentelijke begraafplaatsen in aanmerking: die aan de Zuiddijk Zaandam en Krommenie Blok. Daar is doordat het aantal begravingen de afgelopen jaren sterk is afgenomen ruimteom een deel ervan in gebruik te geven als islamitische begraafplaats. Zaanstad heeft in totaal zeven begraafplaatsen.

 

‘Met dit voorstel willen we onze inwoners, die hier vaak geboren zijn of al jaren wonen én hier ook graag begraven willen worden, een goede laatste rustplek geven.’ zegt wethouder van Openbare Ruimte Gerard Slegers in een persbericht. ‘Eeuwigdurende grafrust is een groot goed, evenals de mogelijkheid om volgens de eigen geloofs- of levensovertuiging begraven te worden. De afgelopen tijd hebben we goede gesprekken gevoerd met SIOZ, en ik heb er vertrouwen in dat het aanbod dat er nu ligt voldoende ruimte biedt om een goed bedrijfsplan op te stellen en de komende tijd meters te maken.’ De SIOZ gaat nu aan de slag met de verdere uitwerking.

Reacties

Cookieinstellingen