Provincie ziet niets in voorrang voor fietsers bij de Zaanse Schans

Foto: Google Maps

De provincie ziet vooralsnog geen heil in het voorstel van de Fietsersbond afdeling Zaanstreek om de voorrangsregeling op de rotonde in de Leeghwaterweg bij het Zaans Museum aan te passen. Fietsers zouden daar volgens de bond voorrang moeten krijgen.

Het fietspad langs de weg wordt veel gebruikt door scholieren en sporters en er zouden zich regelmatig gevaarlijke situaties voordoen, vooral in combinatie met toeristisch verkeer dat de parkeerplaats van de Zaanse Schans op- of afrijdt. Afslaand verkeer geeft niet altijd richting aan, waardoor fietsers plots in de remmen moeten. Auto’s en bussen die de parkeerplaats verlaten blokkeren vaak het fietspad omdat ze de rotonde nog niet op kunnen rijden.

Fietsers moeten bovendien volgens de bond ‘onnodig veel aandacht schenken’ aan de slagbomen van de parkeerplaats: zodra die openen, moeten zij namelijk ook voorrang verlenen aan het verkeer dat de weg oprijdt.

Nu al vaak voorrang gegeven

‘Wij zien nu al dat er vaak ten onrechte voorrang wordt verleend door automobilisten aan groepen fietsers, uit beleefdheid, onduidelijkheid of gebrek aan overzicht. Wij vragen de provincie deze onduidelijkheid weg te nemen en fietsers consequent voorrang te geven op alle rotondes van Zaanstad,’ zo is op de website van de Fietsersbond Zaanstreek te lezen.

Rotonde in de N151

Dat dit kan bewijst de rotonde in de N515 bij de Westerkoogweg, eveneens een provinciale weg op de grens van de bebouwde kom ‘waar van snelverkeer verwacht wordt zich aan te passen aan de aanwezigheid van langzaam verkeer.’ De voorgestelde wijziging zou bovendien een snelheidsremmend effect hebben op het autoverkeer tussen tussen Pinksterdrie en de Julianabrug.

Reacties