Leefbaarheid Zuiddijk en omgeving niet zichtbaar verbeterd

De bovenwoningen aan de Zuiddijk 109 en 111.
De bovenwoningen aan de Zuiddijk 109 en 111.
Foto: Google Street View

De Socialisten zien met lede ogen aan dat er ogenschijnlijk geen vaart wordt gemaakt met ingrepen om de leefbaarheid op en om de Zuiddijk in Zaandam te verbeteren. De voormalige SP-fractie zwengelt dat onderwerp al sinds 2019 aan, en gepraat wordt er wel. Maar wat wordt er gedáán, wil raadslid Roland van Braam weten.

Het gevoel van onmacht bij ondernemers en bewoners over de verpaupering van hun woon- en leefomgeving groeit al jaren en velen zijn inmiddels ‘meldingsmoe’, constateert Van Braam. Er kwam voor geïnteresseerde raadsleden een rondleiding door de buurt om alle problemen onder de aandacht te brengen en er kwamen Zoom-sessies met ambtenaren en met het college.

Laaghangend fruit

Wethouder Gerard Slegers zegde toe het ‘laaghangend fruit’ te zullen plukken voor snelle verbeteringen, er werd een integraal team in het leven geroepen om zich met de Zuiddijk bezig te houden en in november 2020 beloofde burgemeester Jan Hamming een technische presentatie met de resultaten van die aanpak. Daarop wordt nog steeds gewach en de bewoners en ondernemers zien geen resultaten na klachten en meldingen, schrijft van Braam in schriftelijke vragen.

 

Hij begrijpt de moedeloosheid die toeslaat wanneer meerdere meldingen worden gedaan van bijvoorbeeld dumpingen en deze ‘keer op keer niet door de gemeente worden opgepakt’. ‘Dan neemt de geloofwaardigheid als overheid af.’ Na een melding ligt het afval na een week nog steeds op de Touwslagerstraat, zag hij.  Dus hoe gaat de gemeente ervoor zorgen dat er sneller en beter wordt ingegrepen, gaat Slegers aan de slag met het ‘laaghangend fruit’ – zoals verlichting van de Burchtgalerij – en komt de toegezegde presentatie van de tot nu toe bereikte resultaten er?

Meer vragen

Van Braam hoort ook graag welke punten tijdens de Zoom-sessies met bewoners en ondernemers aan de orde zijn gekomen en hoe de gemeente verder contact met hen onderhoudt. En hoeveel ondermijnende zaken zijn door het integraal team op en rondom de Zuiddijk aangepakt in de afgelopen anderhalf jaar? Eén van de grote zorgen die er leeft is de verkamering van woningen, die bewoners aantrekt zonder een binding met hun woonongeving. Onlangs werden nog twee vergunningen verleend voor kamerverhuur in buurwoningen, wat in de buurt tot vragen en verontwaardiging leidt.

Buurwoningen verkamerd

De gemeente heeft verkamering en woningsplitsing vorig jaar sterk ingeperkt door de voorwaarden waaronder dit wordt toegestaan te verzwaren en de overgangstermijn waarin bestaande situaties gelegaliseerd konden worden is inmiddels lang en breed verstreken. Dus waarom dan toch vergunningen verlenen voor de bovenwoningen aan de Zuiddijk 109 en 111? Temeer daar er vrijwel tegenover ook al een kamerverhuurvergunning is afgegeven voor huisnummer 56? De verkamering wordt door Van Braam niet genoemd, maar komt ongetwijfeld ook nog (weer) ter sprake.

Reacties

Cookieinstellingen