Verruiming verkooptijden vuurwerk weer aan de orde

Foto: Pixabay / Geralt

Wanneer het college niet komt met het voorstel om de winkeltijden te verruimen voor de verkoop van vuurwerk, komt er een motie van die strekking uit de raad. De burgemeester zei gisteravond er op voorhand geen aanleiding voor te zien, maar laat er toch nog eens naar kijken.

Vorig jaar kreeg de VVD een raadsmeerderheid mee voor een verruiming van het aantal verkoopdagen voor vuurwerk in de coronaomstandigheden van destijds. Niet veel later kwam het kabinet met een algeheel eenmalig vuurwerkverbod, en werd dat een academische kwestie. In de vergunningen die de gemeente verstrekt voor het verkopen van vuurwerk staat standaard dat de verkoop van consumentenvuurwerk uitsluitend mag plaatsvinden op 29, 30 en 31 december tussen 08:00 en 21:00 uur. Wanneer één van de deze dagen op een zondag valt is ook 28 december een verkoopdag, in plaats van de zondag.

Meer spreiding

Meer verkoopdagen of een verlenging van de openingstijden van de winkels maakt dat mensen langer de tijd hebben om hun vuurwerk aan te schaffen en maakt dus een betere spreiding mogelijk. In het kader van de coronamaatregelen is dat een wenselijke ontwikkeling. De Vuurwerkfederatie en stichting Het Vuurwerk Liefhebbers Verbond heeft ondertussen gewaarschuwd voor een  ’totale chaos’ rond de jaarwisseling wanneer er opnieuw een algeheel verbod op het kopen en afsteken van vuurwerk zou komen.

Geruchten over afsteekverbod

Volgens de belangengroepen gaan er geruchten dat zo’n verbod er weer aan zit te komen door de oplopende coronabesmettingen. Het HVLV en de Vuurwerkfederatie krijgen ‘zorgelijke signalen’ binnen dat grote groepen mensen in dat geval toch vuurwerk gaan afsteken, zeggen zij. Redenen zijn dat men ‘klaar is met de maatregelen’ en dat ‘er vorig jaar niet gehandhaafd werd’. Vorig jaar schaarden het HVLV en de Vuurwerkfederatie zich achter het afsteekverbod en adviseerden hun achterban om zich aan de regels te houden.

Strengere coronamaatregelen

Met nog ‘een onterecht verbod’ zeggen zij de achterban niet nogmaals te kunnen aansporen om solidair te zijn. ‘Het is toegezegd dat het verbod eenmalig zou zijn en een verbod lost niets op,’ stellen zij. Er moeten nu strenge coronamaatregelen worden getroffen zodat 2021 gewoon afgesloten kan worden met vuurwerk.

Volgens de belangengroepen is de handel in illegaal vuurwerk groter dan ooit. ‘Op elke hoek van de straat zijn illegale knallers zoals nitraten en cobra-6 te koop, maar ook professioneel vuurwerk zoals flowerbeds is makkelijk te krijgen. Bovendien kan er vooralsnog vuurwerk gekocht worden in België en Duitsland. Het idee dat een verbod op legaal siervuurwerk de jaarwisseling veiliger zou maken is een illusie.’

Reacties

Cookieinstellingen