Veertien appartementen in nieuwbouw Oostzijde

De 'moderne' aanbouw uit 1966 heeft zijn langste tijd gehad.
Foto: Google Streer View

Burgemeester en wethouders zijn bereid om mee te werken aan de bouw van veertien appartementen aan de Oostzijde 124 in Zaandam, op de plek van de voormalige meubelzaak MyHome. Het gaat om koopwoningen in het middeldure en betaalbare segment. Daarvoor wordt het bestaande pand gesloopt.

Zo ziet dit stukje Oostzijde er nu uit.

 

De aanvraag van de omgevingsvergunning dateert al van 25 oktober 2019, maar nu is daar dan toch een positief oordeel over geveld.  Er is sprake van jarenlange leegstand van wat na de meubels een ‘verzamelmuseum’ huisvestte en met de herontwikkeling van het terrein draagt het bouwplan bij aan het stillen van de woninghonger en zorgt voor het voor een kwalitatieve impuls in de omgeving. Het plan sluit bovendien mooi aan bij die voor de Oostzijde 136, even noordelijker. Daar moeten tussen de Oostzijde, de Monsieur Callierstraat en de Professor Struijckenstraat 29 woningen komen, inclusief fietsparkeerplaatsen en parkeervoorzieningen. Voor de Oostzijde 136 is inmiddels ook een vergunning aangevraagd.

Het aangezicht vanaf de Oostzijde.

 

Het toekomstige appartementencomplex op 124 krijgt  de uitstraling van enkele aaneengebouwde Zaanse woningen, die qua hoogte aansluiten op de buurhuizen. Langs de Oostzijde loopt de bebouwing geleidelijk op van een bouwlaag met kap op 124A tot drie bouwlagen met kap bij het hoekpand. De wand langs de Oostzijde heeft de uitstraling van twee woningen en heeft ook twee ingangen. Kleurgebruik en materiaalgbruik zijn volgens Zaanse traditie, met metselwerk en een groene houten gevel. Langs de Doctor Schaepmanstraat sluit het complex aan op de daar aanwezige arbeiderswoningen, met lichtere stenen en een rood pannendak. Tussen de hoek en het woonblok langs de Docor Schaepmanstraat is een bescheiden, lager, tussenhuis met groene houten gevel gepland.

De bebouwing in de Doctor Schaepmanstraat.

 

Het bouwplan voldoet aan de gestelde parkeereis, aldus het college. Bij de Oostzijde 136 wordt een groot binnenterrein gerealiseerd waar de parkeerplaatsen komen voor zowel de bewoners en de bezoekers van die locatie als voor die van 124. Voor die laatsen zijn op het binnenterrein acht plekken beschikbaar. Hoeveel plekken daar in totaal worden gerealiseerd staat er niet bij.

Natuurinclusief

Vanwege de omliggende biotopen is natuurinclusief bouwen kansrijk, meldt het college verder. In overleg met de ecoloog zullen in de spouwmuren van de nieuwbouw voorzieningen worden getroffen voor vleermuizen en de mogelijkheden voor het plaatsen van voorzieningen voor huismussen, spreeuwen en gierzwaluwen wordt nog nader onderzocht door de architect. Te denken valt aan speciale dakpannen, vogelvides of inmetselstenen. Overigens zijn deze soorten tijdens de quickscan flora en fauna niet gespot.

De bergingen bij de appartementen worden voorzien van een sedumdak. Bij de terreininrichting wordt verder rekening gehouden met inheemse soorten beplanting die insecten, vogels en vlinders kunnen aantrekken. Zo komt er in het binnenterrein een waterschaal voor vogels.

 

 

Reacties