Regenboogvlag wappert van stadhuis op Coming Out Day

Foto: Gemeente Zaanstad

De (Zaanse) regenboogvlag wappert vandaag onder andere vanaf het stadhuis ter gelegenheid van Coming Out Day. De verwijzing naar de rechten van de LHBTI+ gemeenschap is nog steeds broodnodig, blijkt uit recente berichten over toenemende intolerantie en zelfs geweld tegen niet-hetero’s. Het CDA heeft al geïnformeerd naar de bevindingen in Zaanstad.

COC Nederland, Transgender Netwerk Nederland (TNN) en de Nederlandse organisatie voor seksediversiteit (NNID) hebben de landelijke politiek vandaag opgeroepen om die rechten, die eerder zijn vastgelegd in COC’s Regenboog Stembusakkoord een plek te geven in het regeerakkoord. Het nieuwe kabinet kan volgens COC-voorzitter Astrid Oosenbrug een goed begin maken met een inhaalslag door het Regenboogakkoord uit te voeren.

Weer voorop lopen

‘Laten we samen zorgen dat we weer voorop gaan lopen in de wereld als het gaat om gelijke rechten, inclusie en acceptatie van mensen ongeacht hun geslachtskenmerken, genderidentiteit, genderexpressie, seksuele oriëntatie of welke grond dan ook. In plaats van de twaalfde plaats in Europa waar we nu bungelen,’ aldus Oosenbrug. ‘We rekenen erop dat de beloften over LHBTI-rechten die namens bijna driekwart van de Tweede Kamerleden zijn vastgelegd in ons Regenboogakkoord zullen worden gerespecteerd en uitgevoerd.’

Beloftes

In dat akkoord beloven tien politieke partijen onder meer te zorgen voor concrete maatregelen tegen discriminerend geweld, voor LHBTI-acceptatie op school, een meerouderschapswet, wettelijk transitieverlof voor transgenderpersonen, de verankering van deze rechten in de Grondwet en een verbod op zogenoemde LHBTI-genezing.

Reacties

Cookieinstellingen