Kogel is door de kerk: 122 woningen Peperstraat gesloopt

Ook de Burcht maakt deel uit van de plannen.
Ook de Burcht maakt deel uit van de plannen.
Foto: Gemeente Zaanstad

Het college zet de plannen voor de bouw van 530 tot 550 woningen in de Peperstraat door en stelt de raad voor om daarvoor de 122 huidige woningen te slopen. Ook de Beatrixflat, het eerste flatgebouw van Zaandam moet het veld ruimen.

Het gaat het dagelijks bestuur niet alleen om het bouwen van extra woningen, maar ook om het opknappen van dat deel van het Zaandamse centrum. Door de komst van een parkeergarage is de auto straks minder in beeld, komt er meer groen in de wijk en ontstaat er ruimte om van de Burcht een aantrekkelijk stadsplein te maken.

Ingewikkeld

‘Het is een ingewikkelde afweging. De nieuwbouw is voor de huidige bewoners buitengewoon ingrijpend. Voor rond de 100 huishoudens betekent dit dat zij tijdelijk of voorgoed naar een andere woning moeten verhuizen. Ook verdwijnt de Beatrixflat, een gebouw met cultuurhistorische waarde. Dat zijn moeilijke keuzes. Maar het toevoegen van kwaliteit aan het oostelijk deel van het centrum én meer woningen bouwen dan er nu zijn, weegt zwaarder voor het college,’ aldus wethouder Hans Krieger.

 

Naast de woningen komen er ook ‘goede voorzieningen waar alle Zaankanters iets aan hebben zoals een parkeergarage, een aantrekkelijke en groene openbare ruimte en ruimte voor winkels en horeca in de plint van de nieuwbouw’. ‘Doordat de auto grotendeels uit het straatbeeld verdwijnt, nodigt dit deel van de stad straks veel meer uit om hier te winkelen en gebruik te maken van de (toekomstige) horeca.’

 

Het college heeft een aantal onderzoeken laten doen naar de Peperstraat. Hierbij is gekeken naar onder andere financiën en de cultuurhistorische waarde van dit deel van de stad. Ook is de zomer gebruikt om nader te onderzoeken wat er precies leeft onder de inwoners, onder meer via inloopspreekuren. Ook werden gesprekken gevoerd met 20 bewoners van de Peperstraat en daarover is een (tot nu toe geheim) rapport uitgebracht.

Meer contact

‘Behalve dat er nu een goed inzicht is over wat de zorgen van deze huurders zijn, is ook duidelijk geworden dat veel bewoners behoefte hebben aan een grotere en zichtbaardere betrokkenheid van de gemeente bij de herontwikkeling,’ aldus een persbericht. ‘Zaanstad trekt zich dit aan. Het college gaat de komende weken een aantal acties uitwerken die ervoor zorgen dat er meer contact komt met de bewoners.

De zorgen van de huurders zegt het college ‘zeer serieus’ te nemen. Het gaat samen met ontwikkelaar Accres ‘haar best doen om de nadelige gevolgen voor de huurders zoveel mogelijk te minimaliseren’. Eerder al is besloten dat de huurders die qua inkomen in aanmerking komen voor een sociale huurwoning een urgentieverklaring ontvangen. Daarnaast heeft ontwikkelaar Accres een – niet door de bewoners geaccordeerd – sociaal plan vastgesteld. ‘Daar bovenop zal het college tweemaandelijks monitoren hoe het gaat met de herhuisvesting door de ontwikkelaar. Eventuele knelpunten die hierbij naar voren komen, krijgen extra aandacht.’

 

Het college gaat nu aan de gemeenteraad vragen om het Ruimtelijk Programma van Eisen voor de herontwikkeling van de Peperstraat vast te stellen. Ook stelt het college voor om een lening ter waarde van 1,6 miljoen euro uit het Transformatiefonds beschikbaar te stellen. Met de besluitvorming in de gemeenteraad wordt de peildatum voor de herhuisvesting van fase 1 bepaald. Op 5 oktober staat de inhoudelijke behandeling  gepland. Het is dan mogelijk om in te spreken. De besluitvorming door de gemeenteraad staat op de planning voor 14 oktober.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen