Laatste poging watertoeristentaks van tafel te krijgen

Foto: Flickr / E. Dronkert

Hiswa – Recron en het Watersportverbond willen het nog één keer uitgelegd zien: waarom koos een meerderheid in de Zaanse gemeenteraad voor de invoering van een watertoeristenbelasting die de gemeente alleen maar geld dreigt te gaan kosten? Terwijl de hele sector er bovendien tegen te hoop liep?

De verbazing van de waterrecreatiesector in Zaanstad was groot toen de raad er op 29 juni tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota mee instemde, houdt regiomanager Gerdina Krijger van Hiswa – Recron de raad donderdagavond voor. Het leek een gelopen koers toen het Bureau Legitiem dat in opdracht van de gemeente onderzoek deed naar de invoering van de nieuwe toeristentaks tot de conclusie kwam dat de verwachte jaarlijkse inkomsten slechts circa 42.000 euro zullen zijn en dat de kosten de baten lijken te gaan overstijgen. Wat is dan het nut en de noodzaak?

‘Weg ermee’

In een laatste poging om de belasting van tafel te krijgen geeft de belangenclub van de watersportbranche donderdag een korte presentatie met daarin (nogmaals) alle argumenten om geen watertoeristentaks te heffen in Zaanstad. ‘Daarbij blijft ons eerdere verzoek staan om per direct de regeling met betrekking tot de watertoeristenbelasting buiten werking te stellen,’ aldus de aankondiging van Krijger.

Reacties

Cookieinstellingen