Hoe scherp let Rochdale op brandveiligheid woningen?

De Jan Eijdenbergstraat.
Foto: Google Street View

Leven de huurders van Rochdale in de Eijdenberg- en Coniferenstraat in Zaandam in een tijdbom? Volgens de bewonerscommissie weĺ: bij brand zitten ze als ratten in de val. De commissie schreef er deze maand een brief over aan wethouder Songül Mutluer en Democratisch Zaanstad stelt er nu schriftelijke vragen over.

Volgens de bewonerscommissie ging afgelopen mei al een memo naar de wethouder om haar te wijzen op de gevaarlijke situatie maar is daar tot op heden ondanks herhaalde telefonische verzoeken niet op gereageerd. In de memo wordt volgens duoraadslid Peter Kranenburg van DZ ‘een ernstige situatie van achterstallig onderheid en brandgevaarlijkheid geschetst,’ die al ruim tien jaar zou bestaan. Bij een brand in de J. Eijdenbergstraat bleek bijvoorbeeld de rook niet weg te kunnen van de vluchtroutes en uit de trappenhuizen en dat had tot gevolg dat een brandweerman naar het ziekenhuis moest en dat bewoners onwel werden.

Inspectie geweigerd

De bewoners stellen dat corporatie Rochdale in 2009 een inspectie door Bouw -en woningtoezicht weigerde, maar wel een brandveiligheidsonderzoek aankondigde. Dat verbaast Kranenburg hogelijk: hoe is het mogelijk dat Rochdale een inspectie door Bouw- en woningtoezicht kan weigeren, komt dat vaker voor en zo ja bij welke corporaties en welke middelen staan het college ten dienste om een inspectie af te dwingen, wil hij weten.

Rapport weggemoffeld

De lijst met zware aantijgingen aan het adres van Rochdale is echter langer. Het memo stelt dat de corporatie eind 2011 bezwoer dat het beloofde onderzoek nog steeds gaande was, terwijl er in werkelijkheid al een rapport gedateerd 11 juli van dat jaar lag ‘waaruit bleek dat 70 procent van het woningbezit van Rochdale als brandgevaarlijk te bestempelen was’. Dit rapport van het bureau Nieman Raadgevende Ingenieurs in Utrecht is pas medio juli 2019 gedeeld met de Bewonerscommissie Eijdenberg- en Coniferenstraat, aldus de memo, waarbij de overige onderzochte woningcomplexen in Zaanstad zwartgelakt waren.

‘Na stevig commentaar vanuit de bewoners’ kwam er eind oktober 2019 een notitie waarin ‘de onderdelen brandveiligheid met betrekking tot ventilatiekanalen, gevel- en dakisolatie, brandoverslag bij grote raamopeningen en dergelijke buiten beschouwing zijn gebleven (bewust buiten de opdracht aan Nieman gehouden)’. DZ vraagt inzage in al deze stukken en vraagt het college hoe dat tegen de inhoud aankijkt en wat er naar aanleiding van de bevindingen tot nu toe is ondernomen.

Gevaarlijk isolatiemateriaal

In de memo van de bewonerscommissie wordt tenslotte ook nog gesteld dat Rochdale voornemens zou zijn om de buitenmuren van de flatwoningen te isoleren met ‘zéér brandgevaarlijk materiaal’, ‘hetzelfde materiaal dat toegepast werd bij de gevelbekleding van de Grenfell Tower in Londen. Over de grote risico’e die daaraan verbonden zijn maakte het onderzoeksprogramme Zembla een televisie-uitzending, waarin de brandweer stelde dat dergelijke isolatiematerialen ‘op papier voldoen aan de minimale brandveiligheidseisen,’ maar dat die in de praktijk lang niet altijd gerealiseerd worden.

Inventarisatie

Gemeenten hebben in 2018 naar aanleiding van het inferno in de Britse hoofdstad van het ministerie van Binnenlandse Zaken de opdracht gekregen om alle risicovolle gevels te inventariseren en Kranenburg vraagt ook wat dat betreft naar de laatste stand van zaken. Is dit in Zaanstad inmiddels gebeurd en zo nee, waarom niet en op welke termijn kan dan een eindconclusie verwacht worden?

Reacties