Pleidooi voor gefaseerde kap 245 populieren Noordzeekanaal

Foto: Google Street View

Kontakt Milieubeheer Zaanstreek en Groen Zaans hebben een beroep gedaan op wethouder Gerard Slegers om te voorkomen dat de 245 populieren tussen het Noordzeekanaal en de N246 tegelijkertijd gekapt worden. De vergunning aan Rijkswaterstaat is al afgegeven.

De beide organisaties die opkomen voor de natuur en het milieu pleiten voor een gefaseerde kap van de bomen. ‘Ze staan nu als een beeldbepalende rij langs de N246 op de dijk van het Noordzeekanaal, vanaf pont Buitenhuizen richting Beverwijk. Hoge bomen die een onderdeel vormen van een ecologisch belangrijke strook voor flora en fauna,’ schrijven ze in een brief aan de wethouder. Rijkwaterstaat legde er in het verleden en ecologische oever aan en in de onderbegroeiing van struiken, bosjes en groen leven veel planten, vogels en andere dieren.

Vijfde deel bomen nog gezond

‘Wij zijn vanuit KMZ en Groen Zaans al een groot aantal malen in gesprek geweest met de gemeentelijke boombeheerder en Rijkswaterstaat over deze te kappen bomen. RWS wil in éénmaal alle bomen kappen, wat natuurlijk een forse kostenbesparing is. Maar wel een totale kaalslag zou betekenen voor natuur en milieu daar ter plaatse en in de verre omgeving,’ aldus de brief.

Via de gemeente werd een second opinion aangevraagd om de bomen opnieuw te laten beoordelen en de ingeschakelde dendroloog en populierendeskundige stelde vast dat 80 procent van de bomen aan het einde van de levensduur is. De andere 20 procent is nog gezond, maar zou van het kapproces veel last en schade ondervinden.

Een boommarter.

 

 

Daarom is het advies om alle bomen dan toch maar in één keer te kappen. KMZ en Groen Zaans leggen zich in principe bij dit advies neer, ‘ware het niet dat wij vernamen dat RWS de enige is die alle bomen in één keer wil laten kappen’. Dat baart hen zorgen omdat er een boommarter is gesignaleerd – waarvan er maar 400 leven in Nederland – en ook vleermuizen en vele soorten vogels waaronder grote groepen koperwieken.  De kap opknippen in drieën richt voor deze dieren volgens de natuurbeschermers minder schade aan.

Hulpmiddelen voor dieren

Ook wordt gevraagd om een nader onderzoek naar de boommarter. ‘We willen pleiten voor een uitgebreid natuuronderzoek ter plaatse om te beoordelen hoe de kap zo min mogelijk schade gaat toebrengen aan de flora en fauna in deze grote ecologische strook met bomen en bosjes’ en om de kap alleen in drie gedeelten te vergunnen, schrijven de organisaties aan Slegers. Daarnaast zien KMZ en Groen Zaans graag  boommarterkasten en een vleermuishotel en roofvogelkasten voor de torenvalk de steenuil geplaatst worden in en rond het eerste te kappen deel van de bomenrij en later bij de daaropvolgende rijen.

Ook populieren terugplanten

In het nieuwe beplantingsplan van RWS is volgens de brief ‘een mooi assortiment aan bomen en struiken’ uitgezocht, ‘maar jammer genoeg helemaal geen populieren meer’. Een aantal van deze bomen zien Groen Zaans en KMZ echter ook graag terug:  ‘Populieren horen bij ons landschap en een juiste populier kan ook veel inheemse insecten aantrekken en dat kan zo ecologische voordelen hebben. Populieren en wilgen zijn juist de bomen die op latere leeftijd geschikte holen voor de vleermuis en de boommarter bezitten. Het hoeft geen hele rij te zijn, maar her en der ook weer een populier zou echt heel mooi zijn.’ De populieren kunnen ook als herkenningspunt dienen voor de scheepvaart, zoals dit van oudsher gedaan werd.

Reacties