Zaanweg weer op de schop; terrassen blijven

Er komt een ander model drempels.
Foto: Google Street View

De Zaanweg gaat weer op de schop tussen de Markstraat en de Stationsstraat. De terrassen langs de Zaan die leidden tot een 30-kilometerzone zijn blijvers en de verlaagde maximumsnelheid dus ook. Maar er komen wel aanpassingen.

‘Als je naar de hoge aantallen vervoersbewegingen in dit gebied kijkt, kan 30 kilometer eigenlijk niet,’ staat in de brief van het college over de voorgestelde verbeteringen. Connexxion is ongelukkig met de huidige situatie vanwege de twee vluchtheuvels die zijn aangebracht en waardoor regelmatig schade ontstaat aan en door bussen, omdat er weinig ruimte is bij de vluchtheuvels en de auto’s vaak niet goed in de parkeervakken staan. De zoektocht naar oplossingen heeft de volgende inrichtingsmaatregelen opgeleverd:

  • Bij de vluchtheuvels wordt meer ruimte gecreëerd door de parkeerplaatsen breder te maken. Hierdoor wordt de kans op schade aan geparkeerde auto’s kleiner;
  • Bij de huidige vluchtheuvels en bestaande busdrempel worden nieuwe (verlengde) verkeersdrempels aangelegd;
  • Van het kruispunt Marktstraat – Zaanweg wordt de huidige, uit verschillende type bestratingselementen bestaande, verharding opnieuw bestraat. Hierdoor ontstaat een duidelijk en zichtbaar gelijkwaardig kruispunt waarbij geen ‘twijfel’ over de voorrangssituatie kan ontstaan. Het zebrapad direct naast dit kruispunt wordt verwijderd.
  • Op het kruispunt Stationsstraat – Zaanweg wordt door middel van aangepaste belijning en markering de route van fietsers en afslaand verkeer verduidelijkt en de vluchtheuvel wordt richting de Stationsstraat verschoven.
  • Een kostenraming van de te realiseren werkzaamheden/maatregelen is opgesteld. Deze kostenraming van het huidige ontwerp komt op circa 63.000 euro exclusief BTW.

Het nieuwe ontwerp is toegezonden aan Connexxion en aan de Fietsersbond en inmiddels met hen besproken. Het OV-bedrijf is content, al ziet ze de verbrede parkeerstroken op een enkele plaats graag nog iets langer doorgetrokken worden. De Fietsersbond is nog niet tevreden over de maatregelen voor het kruispunt met de Stationsstraat, waar sprake is van een onduidelijke situatie voor fietsers die komend uit de richting van het station linksaf de Zaanweg op willen.

Veranderingen

De bond ziet graag dat het (te verwijderen) zebrapad bij het kruispunt met de Marktstraat gehandhaafd wordt en vindt de (te handhaven) verkeerszuilen bij de oversteekplaatsen niet ideaal voor fietsers. De verkeerskundig ontwerper gaat met deze opmerkingen het ontwerp nog eens nalopen en eventueel nog enkele aanpassingen doorvoeren.

Reacties