Meer huizen, smalle straten: hoe gaan we dat doen in Krommenie?

Dit zou het college graag zien. Maar is dat realistisch?
Dit zou het college graag zien. Maar is dat realistisch?
Foto: Wikimedia / Nanda Sluijsmans

Lokaal Zaans en D66 vragen het college om bij woningbouwplannen veel meer aandacht te geven aan de leefbaarheid in de huidige buurten, aan de huidige inwoners en om wat het verkeer betreft ‘ook verder te kijken dan alles binnen de bestaande buurtjes op te lossen’. ‘Wat niet past, past niet.’

De aanleing voor deze stellingname en schriftelijke vragen aan het college is de onrust in Krommenie, waar buurten in opstand komen tegen steeds meer woningen zonder aanpassingen aan de toch al frĂȘle infrastructuur. Het Zaans Mobiliteitsplan gaat ervan uit dat het autogebruik en -bezit de komende 20 jaar gaat afnemen, maar daarvoor ontbreekt het bewijs.

Eilanden van Hain

Voor de Agathebuurt in Krommenie hebben Lokaal Zaans en D66 een agenda-initiatief in voorbereiding, maar vooralsnog richten ze zich op de Eilanden van Hain. Waarom heeft het college er niet voor gekozen om met nieuwe voorstellen te komen voor de ontsluiting van die nieuw te bouwen wijk en waarom is nergens in de plannen een analyse gemaakt van de huidige en toekomstige belasting van geluid en fijnstof?

Alles anders na weg A8 – A9

Het college heeft ervoor gekozen om de ontsluiting te laten lopen via het bestaande wegennet, en de provincie wil geen aansluiting van de Marslaan op de 203 omdat dat niet lukt zonder de doorstroming om die provinciale weg geweld aan te doen. Maar daarbij is volgens Marianne de Boer (LZ) en Rob Karst (D66) geen rekening gehouden met de afnemende verkeersdruk na de realisatie van de verbinding tussen de A8 en de A9.

Bouwverkeer

Met de komst van de verbinding A8 – A9 komen er volgens de twee fracties ‘wel degelijk meer mogelijkheden’ en zij vinden dat het college de druk op de provincie moet opvoeren om die alsnog bespreekbaar te maken. Ook wat het bouwverkeer betreft zien Lokaal Zaans en D66 beren op de weg. Dat gaat via de Rosariumlaan, de Zilverschoonlaan en dan over de Ruimtevaartlaan weer terug richting de N203 te leiden. Alleen al voor het voorbelastingszand zijn 131.000 ritten nodig van zwaar vervuilende dieselkipwagens van 30 ton. Dat schreeuwt om een kortere route, vinden Karst en De Boer.

Verkeersonderzoek

Een alternatief dat zij aandragen is om het bouwverkeer via een tijdelijke brug vanuit Kreekrijk over de spoorlijn en de N203 op de parkeerstrook van de Marslaan aan te sluiten. De fracties vragen om een onafhankelijk verkeersonderzoek in heel Krommenie om informatie voor de raad te vergaren zodat er weloverwogen beslissingen over de infrastructuur en de geplande woningbouw genomen kunnen worden.

 

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen