PVV en POV hekelen stemgedrag Evert Hartog (SP) in Vervoerregio

Peter van Haasen tijdens de digitale vergadering in kwestie.
Peter van Haasen tijdens de digitale vergadering in kwestie.
Foto: YouTube / PVV

De PVV en POV zeggen het vertrouwen op in één van de Zaanse vertegenwoordigers in de regioraad van de Vervoerregio Amsterdam, omdat die in dat laatste gremium tegen een motie stemde die in Zaanstad unaniem – en dus ook met zijn eigen zegen – was ingediend. Evert Hartog stemde toen het erop aankwam met zijn eigen SP mee.

Het is al de tweede keer dat Hartog partijpolitiek boven zijn rol als vertegenwoordiger van de Zaanse gemeenteraad stelt, schrijven de fractievoorzitters Peter van Haasen van de PVV (zelf ook in de regioraad gekozen) en Harrie van der Laan van de POV. Zij constarteren dat ze zelfs na expliciet toegezegde steun Hartog niet op zijn woord kunnen vertrouwen als vertegenwoordiger van de Zaanse raad.

Zaanse leden

De gemeenteraad heeft een zestal leden gekozen om samen met portefeuillehouder Gerard Slegers het belang van Zaanstad te vertegenwoordigen in de Vervoerregio. Dat zijn naast Hartog en Van Haasen ook Jos Kerkhoven van Democratisch Zaanstad, Romkje Mathkor van GroenLinks, Tjeerd Rienstra van de VVD en Geert Rijken van de PvdA. Hoe zij het Zaanse standppunt over het voetlicht brengen wordt mede bepaald tijdens een voorbereidende sessie met alle raadsleden.

Al eerder gedoe

‘Aangenomen mag worden dat de leden van de regioraad stemmen in het belang van Zaanstad en niet in het belang van de politieke partij die zij vertegenwoordigen. Na vorige perikelen over het stemgedrag van leden van de Vervoerregio zijn er afspraken gemaakt over de mogelijkheid van een principiële tegenstem. Tijdens de regioraadvergadering van 18 mei 2021 heeft de heer Hartog zich echter individueel onttrokken aan een door de gemeenteraad bepaald standpunt en een unaniem ingediende motie,’ aldus Van Haasen en Van der Laan.

Vervanging

Met dat stemgedrag heeft Hartog ‘de gemeenteraad van Zaanstad in verlegenheid gebracht en het vertrouwen van de raad geschaad’: ‘De leden van de regioraad zijn door de politieke partijen in de gemeenteraad verkozen op basis van het vertrouwen dat zij Zaanstad (en daarmee álle gemeenteraadsfracties) vertegenwoordigen.’  Nu Hartog dat heeft nagelaten is het vertrouwen in hem bij de PVV en POV ‘volledig verdwenen’. Ze willen daarom dat hij wordt vervangen.

 

 

 

 

Reacties

Cookieinstellingen