Bewoners Zijkanaal H: ‘Laat cruisetoeristen uit Scheveningen komen’

Woonarken in Zijkanaal H.
Foto: wirtz-visser.nl

De Bewonersvereniging Zijkanaal H ageert tegen de mogelijke komst van een cruiseterminal naar de Zaandamse Achtersluispolder en draagt in een brief aan Zaanstad een alternatieve oplossing aan: maak gebruik van de terminal die de gemeente Den Haag overweegt in Scheveningen.

Uit Randstedelijk oogpunt lijkt een verplaatsing van de Passenger Terminal Amsterdam naar Scheveningen een voor alle partijen interessante optie, schrijft de bewonersvereniging:

  • De rederijen kunnen vanaf zee direct naar Scheveningen-Haven gaan en de urenlange tocht via de zeesluis van IJmuiden naar Amsterdam overslaan;
  • De toeristen kunnen zowel de Hofstad als de hoofdstad bezoeken;
  • Zowel per bus als per trein vergt Den Haag – Amsterdam- en vice versa slechts drie kwartier reistijd;
  • Den Haag krijgt de gewenste groei van het aantal toeristen en Amsterdam zal enigszins worden ontlast.

Mochten de betrokken partijen daar niet serieus naar willen kijken, dan pleiten de bewoners van Zijkanaal H voor een onderzoek naar de mogelijkheid om de cruiseterminal in het Westelijk Havengebied van Amsterdam onder te brengen. Het gaat nu alleen nog tussen de Achtersluispolder en de Coenhaven, maar dat lijkt de bewonersvereniging onzorgvuldig: het havengebied is aan het veranderen en terwijl er momenteel al diverse locaties beschikbaar zijn, zullen er op termijn nog meer vrijkomen (Ceres, ADM, chemiebedrijf Lanxess).

‘De enorme kolenopslag zal in tien jaar worden afgebouwd, en ook zal de olieopslag gaan verminderen. Verder is de verwachting dat de kolengestookte energiecentrale op termijn zal sluiten. Daaruit zou geconcludeerd kunnen worden dat er binnen het gehele Havengebied toch wel ergens een plek is voor een nieuwe cruiseterminal,’ aldus de brief aan Zaanstad.

Waardevolle natuur

De bewoners van het groengebied Noorder IJ-plas wijzen erop dat in het geldende Structuurplan van Amsterdam het gebied deel uitmaakt van de Hoofdgroenstructuur en dat er de afgelopen jaren het nodige is geïnvesteerd om de ecologische waarde nog verder te verhogen, zoals de verondieping van de plas om de waterkwaliteit te verbeteren, de aanleg van een vispassage en het uitzetten van Schotse hooglanders. ‘Het lijkt in ieder geval duidelijk dat een cruiseterminal met sterk vervuilende cruiseschepen niet past in dit groengebied,’ schrijft de bewonersvereniging.

63 woonarken

In het Zijkanaal H wonen meer dan 200 mensen in 63 arken. ‘De vraag is in hoeverre rekening wordt gehouden met het gegeven dat ligplaatsen voor woonarken als gevoelige bestemmingen dienen te worden aangemerkt. Immers, bij enkele varianten (cruiseterminal nabij De Vrede) zullen ruim 30 woonarken moeten verdwijnen. Los van bovengenoemde overlast en milieueffecten voor het waardevolle groengebied Noorder IJ-plas, zal de realisatie van een cruiseterminal aldaar dus ook veel schade toebrengen aan de huidige bewoners.’

Een verhuizing van de PTA naar de Achtersluispolder is voor hen een doemscenario, zoveel wordt wel duidelijk uit het schrijven. ‘Het zal u duidelijk zijn dat wij niet opteren voor het alternatief van de Achtersluispolder. Een cruiseterminal hoort niet in een woongebied. Een cruiseterminal hoort zeker niet in een groengebied. Mocht toch zo nodig geïnvesteerd moeten worden in een nieuwe cruisehaven, lijkt het logisch om dan naar het Havengebied te kijken. En tot slot zou een 0-variant, waarbij niet wordt geïnvesteerd in nog meer toeristen, ook nog een goed alternatief kunnen zijn.’ Gewoon vergeten die cruiseschepen, dus.

Reacties