Aanpassingen aan A8 – A7 zeker drie jaar vertraagd

Foto: Google Street View

Al in 2015 besloot de minister van Infrastructuur en Waterstaat onderzoek te doen naar maatregelen die de bereikbaarheid in het gebied tussen Hoorn en Amsterdam kunnen verbeteren en in 2019 leidde dat tot de structuurvisie Corridor Amsterdam – Hoorn. Maar de uitvoering van alle plannen die ook de verkeersdruk richting Zaanstad moeten verlichten zeker drie jaar naar achteren geschoven.

De filedruk op de A8 / A7 zal naar verwachting de komende jaren sterk toenemen. Het voorkeursalternatief in de structuurvisie bevat de volgende maatregelen:

  • Het openstellen van de reserverijstroken in de Coentunnels;
  • Het verbreden van de A8 naar twee maal vijf rijstroken tussen het knooppunt Coenplein en het knooppunt Zaandam;
  • Het ombouwen van knooppunt Zaandam;
  • Het vervangen van de spitsstrook door een volwaardige derde rijstrook tussen knooppunt Zaandam en de aansluiting op de A7 naar Purmerend Zuid en vice versa;
  • Het verbreden van de A7 naar twee maal drie rijstroken tussen de aansluiting Purmerend Zuid en de aansluiting Purmerend Noord;
  • Het aanleggen van spitsstroken tussen Hoorn Noord en Avenhorn.

Onderdeel van deze plannen is ook het afwaarderen van de A7 tussen het Prins Bernhardplein en het knooppunt Zaandam, maar dat ligt inhoudelijk en organisatorisch op het bordje van de gemeente Zaanstad. Het uitstel van alle andere ingrepen geldt daarom niet noodzakelijkerwijs ook voor deze weg. Maar de verwachting is nu dat ‘niet eerder dan na 2025 wordt begonnen met de werkzaamheden aan het Rijkswegennet,’ schrijven de Verkeerswethouders Eveline Tijmstra van Purmerend en Dick Butter van Beemster in een gezamenlijke brief.

Geen enkele inschrijving

Daarnaast heeft Rijkswaterstaat meer tijd genomen voor de aanbesteding van ingenieursdiensten en wordt de markt meer tijd gegund voor de uitvoering van deze diensten, naar aanleiding van een eerdere aanbesteding voor een ander project die geen enkele inschrijving opleverde. Alles blijft dus enkele jaren langer dan verwacht bij het oude. De uitwerking van de plannen is inmiddels gegund aan advies- en ingenieursbureau Witteveen + Bos, dat samen met de landschapsarchitecten van BoschSlabbers aan de inpassing van de A7 in de omgeving.

 

Reacties