Noodkap van zestien essen langs N246

Een gezonde es met een vol bladerdak.
Foto: Pixabay / WikimediaImages

Langs de N246 zijn tussen 2 en 7 april zestien essen gekapt vanwege de veiligheid voor het wegverkeer. Aan die weg en de Leeghwaterweg in Zaandam is een kapvergunning verleend voor in totaal 99 bomenm maar tegen die vergunning is bezwaar gemaakt.

Eén van de gekapte essen.

 

De gemeente heeft voorafgaand aan de kap overleg gehad met de bezwaarmakers, meldt het college aan de gemeenteraad. Het voornaamste bezwaar is ‘nu nog’ de natuurwaarde van de bomen. De provincie heeft toegezegd om de kap op te schorten tot er aanvullend onderzoek is uitgevoerd en akkoord is bevonden door het bevoegd gezag, maar dat bleek niet voor alle bomen mogelijk.

Voor noodkap is geen vergunning nodig, omdat de veiligheid van mens en dier dan snel ingrijpen vereist. De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord voert het onderzoek naar de resterende bomen uit.

Overleg met Groen Zaans

‘In overleg met de bezwaarmakers en een contactpersoon van Groen Zaans en na de inbreng van onze inspecteur bomen is namens de gemeente bevestigd dat er een noodzaak was om deze bomen op korte termijn te kappen,’ aldus de brief van wethouder Gerard Slegers.

Reacties