Gescheiden ouders ter overbrugging naar studio’s Poelenburg

Foto: Pixabay / Geralt

Ouders die na een scheiding niet op eigen kracht woonruimte kunnen vinden kunnen in de toekomst in aanmerking komen voor twee extra overbruggingswoningen en 200 tot 250 tijdelijke eenkamerstudio’s op Sportpark Poelenburg. Hiervan kan gebruik worden gemaakt totdat een structurele oplossing is gevonden.

In het belang van hun kind(eren) is het noodzakelijk tijdelijke woonruimte te realiseren voor deze doelgroep, schrijft wethouder Songül Mutluer aan de raad naar aanleiding van opmerkingen van de POV over deze problematiek. In het voorstel voor de nieuwe woonruimteverdeling staat al dat woningzoekenden in de categorieën ‘inwonend met kinderen’ en ‘verbroken relatie en kinderen’ zogenoemde situatiepunten kunnen opbouwen waarmee ze eerder in aanmerking komen voor woonruimte. Daarnaast kunnen nog zoekpunten worden verzameld om dat proces nog te versnellen.

Urgentie

In uitzonderlijke situaties en onder voorwaarden ten behoeve van de kinderen kan bovendien urgentie worden verleend. Het college denkt nu al aan het aanpassen van de verordening met betrekking tot het verlenen van urgentie voor een woning, schrijft Mutluer, zodat ook ouders zonder ‘hoofdverblijf kind’ hiervoor in aanmerking komen. ‘Ook neemt het college deze doelgroep mee in gesprekken met woningbouwontwikkelaars en in de aanpak van leegstand.’

Tijdelijke flexwoningen

In de gevallen kan het zowel om tijdelijke huisvesting gaan als om structurele oplossingen. ‘Denk hierbij aan het ombouwen van een leegstaand pand naar geschikte tijdelijke woningen voor deze doelgroep. In het nog vast te stellen concept Plan van Aanpak Leegstand Zaanstad komen criteria te staan op grond waarvan geschikte panden geïnventariseerd kunnen worden. Over die criteria wordt nog gesproken. ‘In het conceptplan is opgenomen dat waar mogelijk in het gesprek met de pandeigenaar zal worden onderzocht of tijdelijke invulling met flexwonen voor spoedzoekers waaronder gescheiden ouders mogelijk is.’

 

Reacties