Akkoord over nieuw systeem toewijzing sociale huurhuizen

Foto: Flickr

Naar verwachting komt er medio volgend jaar een nieuw beleid voor de toewijzing van sociale huurwoningen. Mensen die actief op zoek zijn en dringend onderdak nodig hebben moeten meer kans krijgen op het bemachtigen van een sociale huurwoning.

Vijftien colleges in de regio waaronder dat van Zaanstad zijn het hierover eens geworden. Het overeengekomen beleid wordt nu voorgelegd aan de gemeenteraden, die er de komende maanden een besluit over gaan nemen. Nu worden sociale huurwoningen van corporaties toegewezen op basis van inschrijfduur of een urgentieverklaring. Sociale huurwoningen zijn schaars – de gemiddelde wachttijd ligt in onze regio boven de tien jaar – en urgentie wordt alleen in zeer uitzonderlijke gevallen verleend. Dat betekent dat veel mensen die dringend een huis nodig hebben steeds naast het net vissen omdat ze nog niet lang genoeg ingeschreven staan.

Eigen inwoners eerst

Het nieuwe uitgangspunt wordt dat die mensen die een woning het hardste nodig hebben én actief zoeken meer kans krijgen. ‘Voor Zaanstad zit de meerwaarde vooral ook in de aandacht voor bepaalde situaties met kinderen en voor jongeren. Er komt nu een betere balans tussen deze groepen en de ruimte voor reguliere woningzoekenden. En voor Zaanstad geldt dat we sowieso de wettelijke ruimte om eigen inwoners voorrang te geven maximaal blijven benutten,’ zegt wethouder Songül Mutluer in een persbericht.

Nieuw puntensysteem

Met een nieuw puntensysteem is de inschrijfduur niet meer leidend, maar gaan ook situatiepunten en zoekpunten een rol spelen. Door actiever te zoeken worden extra punten opgebouwd. Huishoudens in dringende omstandigheden kunnen naast actief zoeken ook nog situatiepunten krijgen. Denk daarbij aan gezinnen met kinderen die bij anderen inwonen, mensen die net een relatie hebben beëindigd en kinderen hebben en thuiswonende oudere kinderen in een problematische situatie. Deze categorieën komen voort uit een groot onderzoek naar de mening van de bewoners uit de regio over de woonruimteverdeling. Uiteindelijk bepaalt het totaal aantal punten welke woningzoekende de sociale huurwoning toegewezen krijgt.

Jongerencontracten

Gemeenten krijgen binnen de nieuwe woonruimteverdeling ook de mogelijkheid om voor de periode van twee jaar een experiment te starten met jongerencontracten. Jongeren krijgen tien startpunten toegekend als ze na afloop van hun jongerencontract geen nieuwe woning kunnen vinden. Zaanstad is één van de gemeenten die meedoet aan deze proef. Alle vijftien gemeenten bereiden zich nu voor op de vaststelling in de gemeenteraad. Dat gebeurt in de komende twee maanden.

Reacties

Cookieinstellingen