Knip in Zaanweg gedurende gebruik noodbrug

Een impressie van de nieuwe 'echte' Zaanbrug.
Foto: Provincie Noord-Holland

Er komt een knip in Zaanweg ter hoogte van de toekomstige noodbrug tussen Wormerveer en Wormer, waardoor gemotoriseerd verkeer uit het zuiden gedwongen zal worden om af te slaan en de Zaan over te steken. Wie daar niet heen hoeft moet de Wandelweg pakken. Vanaf de Zaanbocht zijn er geen veranderingen en komend uit Wormer kan het verkeer beide kanten op.

Dat blijkt uit de uitgebreide toelichting bij de keuze voor de locatie tussen de Lassiestraat in Wormer en de Zaanweg aan de overkant, ter hoogte van Stelling Wonen. De Lassiestraat en de Dubbelebuurt en het Zuideinde in Wormerveer zullen de meeste last krijgen van extra stik- en fijnstof en geluid, maar in Wormer gaat het om een bedrijventerrein waar geen direct omwonenden zijn. Om plek te maken voor de noodbrijg ten tijde van de vervanging van de Zaanbrug worden circa acht platanen gekapt; bij de ‘oude brug’ worden vier bomen gered door ze te verplaatsen naar een plekje bij busbrug De Binding. In de Lassiestraat sneuvelen zes bomen.

Waarschuwing brugopeningen

Er wordt nog nagedacht over aanvullende verkeersmaategelen zoals een app die weggebruikers op de hoogte houdt van brugopeningen of de inzet van matrixborden op Plein 13 en Stationsstraat voor hetzelfde doel. Het verkeer naar Wormer kan dan via de Wandelweg en de Ned Benedictweg worden omgeleid – in het laatste geval dus worden doorverwezen naar de route die afviel als alternatief voor de Zaanbrug wegens de te grote stikstofbelasting voor de omringende natuur.

Brug langer open

Er is met de tijdelijke brug een minder snelle verkeersafwikkeling wanneer er schepen passeren, omdat hij langzamer open en dicht gaat. Daardoor kunnen er langere wachtrijen ontstaan aan beide kanten van de Zaan. Het voorstel is om de brug gedurende de ochtend- en avondspits maximaal één keer te bedienen. Dit gebeurt ter plekke en niet op afstand, zoals bij de huidige brug. Er is nog onderzoek gaande naar het meest efficiënte schema voor brugopeningen.

Zomer 2022 in gebruik

De keuze voor de aanlanding bij Stelling Wonen is gemaakt omdat de twee alternatieven onmogelijk bleken. Ter hoogte van Mulder Verhuizingen in verband met de vele verkeersbewegingen van de vrachtwagens van het bedrijf en bij de Goudastraat vanwege de vele daar in de grond zittende kabels en leidingen, die tot hoge kosten zouden leiden. De tijdelijke brug wordt naar verwachting vanaf maart volgend jaar geplaatst en het verkeer kan hem dan vanaf de zomer zo’n anderhalf jaar gaan gebruiken. De nieuwe Zaanbrug kan naar verwachting in het najaar van 2023 in gebruik worden genomen.

Menselijke fout

Een ‘menselijke afstemmingsfout’ heeft ertoe geleid dat bewoners in de omgeving van de tijdelijke autobrug in  Wormer afgelopen zaterdag te vroeg een brief hebben gekregen met de gekozen locatie. De afspraak die in de stuurgroep Vernieuwen Zaanbrug waren gemaakt over de bekendmaking was dat de direct aanwonenden én de gemeenteraden voorafgaand aan de pers geïnformeerd moesten worden over de keuze.

In nauw overleg met de communicatieadviseurs van de beide gemeenten was daarvoor ‘een zorgvuldig proces’ op papier gezet, maar menselijke fouten kunnen zelfs de beste plannen doorkruisen – en voor de nodige commotie zorgen. Het ‘communicatieproces zoals dat zorgvuldig was voorbereid’ blijft verder intact, zo is nu afgesproken.

Informatieavond

Op 14 april is er een digitale informatiebijeenkomst voor de ontvangers van de brief. Op 22 april houdt de provincie vanaf 19:30 uur een algemene online informatieavond. Geïnteresseerden kunnen zich tot 19 april aanmelden via dit formulier.

Reacties