Tijdelijke Zaanbrug landt aan bij Stelling Wonen

Foto: Google Street View

De tijdelijke autobrug die de Zaanbrug vervangt wanneer die wordt vernieuwd komt uit ter hoogte van Stelling Wonen aan de Zaanweg in Wormerveer, zo hebben bewoners in de omgeving van de Lassiestraat in Wormer per brief te horen gekregen. In Wormerveer noch in de gemeenteraad van Zaanstad is daarover ook maar iets bekend.

Het is de POV ter ore gekomen dat de provincie of de gemeente een afspraak met Stelling Wonen heeft gemaakt over de aanlanding van de noodbrug en onder anderen POV-voorman Harrie van der Laan wil weten of dat klopt en zo ja de inhoud van die afspraak weten. Hij is laaiend over de fragmentarische informatieverstrekking rond de vervanging van de Zaanbrug en de tijdelijke brug, die nu een nieuw dieptepunt lijkt te hebben bereikt. De gemeente heeft inmiddels laten weten dat de woonwinkel ‘geen partij was in de besluitvorming’.

Het afgebrande huis naast Stelling Wonen is inmiddels gesloopt.

Democratisch Zaanstad en de PVV hebben zich aangeloten bij zijn verzoek voor een interpellatie in de raad op 22 april. Ook in Wormerland is de gemeenteraad volgens de POV aldaar overigens nog niet ingelicht over het besluit van de provincie.

Ene incident na het andere

Er zouden ondertussen ook nieuwe rapporten over het verkeer en over de berekening van de stikstof zijn, die eveneens nog onder de pet worden gehouden door de colleges van de twee gemeenten. Wanneer waren die rapporten klaar en wanneer worden ze openbaar, vragen Van der Laan, Jos Kerkhoven (DZ) en Peter van Haasen (PVV).

De afgelopen maanden is de gemeenteraad van Zaanstad uitsluitend via persberichten van de provincie op de hoogte gebracht van de stand van zaken rond de Zaanbrug en dat zint de drie partijen absoluut niet. Op 2 november vorig jaar kwam opeens een tot dan geheim stikstofrapport tevoorschijn, dat al sinds april van dat jaar gereed bleek te zijn. Waarom dat zo lang moest duren is een vraag waar de POV nog steeds geen antwoord op heeft gekregen.

Gerard Slegers gebeten hond

Wat het vertrouwen van de POV in verantwoordelijk wethouder Gerard Slegers ook geen goed heeft gedaan is dat in het concept van het Zaans Mobiliteitsplan opeens een derde brug over de Zaan is opgedoken, van de Prinses Irene Brigadeweg in Wormerveer naar de Papiermakerstraat in Wormer. Die plek werd door velen gezien als de ideale plek voor een noodbrug, maar kwam tijdens de discussies daarover nooit als een serieuze optie op tafel.

Wat betreft de omwonenden van Stelling Wonen willen de POV, PVV en DZ weten of er met hen is overlegd over de nu gekozen locatie en of daar draagvlak voor is. Dat was eerder toen er sprake was van een aanlanding ter hoogte van de Goudastraat geenszins het geval.

 

 

Reacties