Westerwatering heeft ‘weinig tot geen begrip meer’ voor Westerkoog

Foto: Google Street View

De Belangenvereniging Westerwatering heeft in een brief aan Verkeerswethouder Gerard Slegers en wijkwethouder Wessel Breunesse de frustratie van zich afgeschreven over het ‘erg lage tempo’ van de besluitvorming rond de permanente opening van busbrug De Binding. Om de zaak nog erger te maken is er evenmin een planning in het verschiet voor de tweede ontsluiting van de wijk bij de Van Goghweg.

‘Beide dossiers duren maar en duren maar‘ en het wordt hoog tijd om daar een punt achter te zetten, aldus de bewonersvertegenwoordiging. ‘Sinds onze oprichting maken we ons sterk voor de ontsluiting naar de Van Goghweg. Het is een uitweg voor beide wijken om de verkeersdrukte te temperen. Even terug in de tijd: ruim 30 jaar geleden, zomaar een aanhef van een briefl die we aan B&W hadden gestuurd: ‘De bewoners van Westerwatering zijn het zat om nog langer aan het lijntje te worden gehouden voor wat betreft de tweede ontsluiting van de wijk (. .).’ Anno 2021 is er echter nog niets wezenlijik veranderd.

Stap vooruit en twee terug

In 2009 leek de ontsluiting bij de Van Goghweg binnen een redelijke termijn haalbaar te zijn, maar ook die valse hoop vervloog weer. ‘Besluitvorming bleef uit en het dossier kabbelde op een laag pitje voort.’ ‘Het is een stap vooruit en vervolgens weer twee stappen tèrug. Met dit tempo zal die ontsluiting de komende tien jaar ook niet gehaald worden. Het moet sneller,’ eisen de Westerkogers. De ontsluitingsweg zal een hoop geld gaan kosten, maar daar zit de belangenvereniging niet mee: die wil dat ‘over precies tien jaar de vlag uit kan voor de daadwerkelijke opening van de tweede ontsluiting bij de Van Goghweg’.

Busbrug

Daar de 24-uursopening van De Binding iets van een minder lange termijn lijkt, wordt daar vooralsnog de focus op gelegd. ‘Wij vinden dat de busbrug nu per direct open kan. De discussie hierover speelt nu al generaties lang en het is hoog en hoog tijd dat die nu wordt afgerond met een 24-uurs openstelling. Maar ook dat dossier duurt maar, en duurt maar. Het geduld van de wijk is schoon op: zie ook de duizenden reacties met frustraties op petities vóór openstelling van De Binding die op Facebook en websites rondgaan. Er is weinig tot geen begrip meer voor de steeds maar weer nieuwe bezwaren die de wijk Westerkoog aanvoert om de definitieve openstelling te bemoeilijken.’

Nú open

Sinds het de uitspraak van de Raad van State uit 2012 waarin de gedeeltelijke openstelling van de Binding werd toegestaan, zien de bewoners nauwelijks voortgang. ‘De hoop was op een volledige openstelling binnen enkele jaren. Maar dat was een illusie. Het dossier werd maar niet gesloten. Wel zijn er vorig jaar uiteindelijk na vele discussies in de gemeenteraad twee rotondes bij De Binding aangelegd. Dit zijn goede, veilige en snelheidsbeperkende maatregelen, vinden wij. Dus is er geen beletsel meer voor een volledige openstelling. Maar helaas, er zouden allerlei maatregelen op de rondweg in Westerkoog moeten worden genomen, op het gebied van fijnstof, geluidshinder en wat al niet meer.’

Genoeg van procederen

De Belangenvereniging Westerwatering uit geen mening over die herinrichting van de rondweg in de Westerkoog, maar constateert tot haar leedwezen wel ‘dat er legio mogelijkheden zijn om de volledige openstelling van De Binding op de lange baan te schuiven of af te stellen’. ‘Men dreigt nu weer met juridische procedures, terwijl er in 20 jaar tijd al drie zaken tot aan de Raad van State zijn gevoerd. Sterker nog: een bewoner van Westerkoog heeft nu een advocaat in de arm genomen die de gemeente sommeert om per direct De Binding te sluiten voor auto’s en motoren.’ Een daadwerkelijke sluiting van De Binding voor gemotoriseerd verkeer is wat Westerwatering betreft echter ‘volstrekt onacceptabel’.

Al heel veel geld uitgegeven

De laatste jaren zijn inmiddels honderdduizenden euro’s uitgegeven om een veilige omgeving in Westerkoog te creëren, aldus de belangenvreniging, en over de afgelopen drie decennia mogelijk enkele miljoenen.  De herinrichting van de rondweg komt daar nu nog bovenop. ‘Bij wijze van spreken had voor hetzelfde geld de tweede ontsluiting kunnen worden gerealiseerd,’ moppert secretaris Adri Stet.  En dat terwijl ook Westerwatering maar blijft groeien, aan beide kanten van de – doorgaande – Houtveldweg. Voor de geluidsoverlast, de onveilige plekken voor kinderen en verkeer dat te hard rijdt heeft de politiek echter geen oog, aldus de brief.

Meepraten en bijbuigen

Maar de belangenvereniging legt het hoofd niet in de schoot en wil nauw betrokken worden bij de nadere invulling van het Zaans Mobiliteitsplan, ‘opdat we de uitkomsten ervan kunnen bijbuigen in onze richting als het gaat om de wijkontsluitingen, maar ook het parkeerbeleid en andere zaken op het gebied van het openbaar vervoer’. ‘We hebben het al 30 jaar lang betoogd, maar er moet nu toch binnen enkele jaren een definitief besluit voor een tweede ontsluiting zijn. En tot die tijd moet De Binding per direct open.’

 

Reacties