Schaalsmeerpolder op slot als mensen zich niet gaan gedragen

Foto: Google Earth

Het wordt te druk op de populaire wandelroute door de Schaalsmeerpolder, waarschuwt de gemeente Wormerland, en bezoekers houden zich vaak niet aan de regels. Boswachters van Natuurmonumenten vrezen dat ze het rondje moeten afsluiten als de overlast niet snel afneemt.

‘Graag delen we deze wandelroute met de omgeving en maken we het voor iedereen mogelijk om van de natuur te genieten. Maar de huidige overlast is groot en als we moeten kiezen, gaat uiteindelijk natuurbescherming voor recreatie,’ zegt boswachter Hessel Zoer op de gemeentelijke website. Dat geldt des te meer hun het broedseizoen voor de deur staat en de vogels op hun kwetsbaarst zijn. Maar mensen en honden lopen waar dat niet mag, er lopen honden los, hondenpoep wordt niet opgeruimd en er liggen vaak menselijke uitwerpselen,’ ziet Zoer. ‘Bebording en het aanspreken van overtreders helpen te weinig en met toegenomen drukte is ook de overlast flink gegroeid.’

Nog één keer proberen

Hij weet echter ook hoe mensen genieten van de polder, ‘dus we willen nog één keer proberen om samen met bezoekers de overlast te beperken zodat het rondje open kan blijven’. Bij aanhoudende overlast wordt het wandelrondje voor nog het broedseizoen  dat beging op 15 maart afgesloten. Ook na het einde van het broedseizoen op 15 juli wordt de overlast nog scherp in de gaten gehouden en kan opnieuw een sluiting volgen. Natuurmonumenten roept bezoekers op om op de dijk te blijven en de hond – kort aan de lijn – daar ook te houden. Hondenpoep moet worden opgeruimd en wildplassen of -poepen is verboden.

Gevaar voor dieren

Rust is voor broedende vogels en vogels met jongen essentieel. Een broedende vogel die keer op keer moet opvliegen omdat mensen of honden vlak langs het nest lopen houdt de eieren niet warm. De kuikens sterven dan in het ei. Door de paniek en stress hebben ze bovendien minder tijd om te eten of op de kuikens te letten. Dit resulteert in minder kuikens die volwassen kunnen worden. Koeien kunnen ziek worden van hondenpoep. Daarin kan de parasiet Neospora caninum voorkomen, die de dieren danh binnenkrijgen via de poep in het gras of het hooi. Hierdoor kan een ongeboren kalf sterven. De koe blijft levenslang besmet.

Wandelaars te gast

‘De dijk is alleen voor wandelaars toegankelijk (uitgezonderd werkverkeer en bewoners), met hond aan de lijn en op de weg. Ga even aan de kant voor werkverkeer en bewoners. We roepen iedereen op om zich aan de regels te houden. Dan kan de wandelroute open blijven,’ is de oproep van Wormerland. ‘Kies voor de vogels: je bent ten slotte te gast in de natuur,’ zegt Zoer. ‘Ik hoop van harte dat dit wandelrondje open kan blijven, want voor veel bewoners is dit een heerlijk wandelgebied. Ik roep alle wandelaars op om zich hiervoor in te zetten,’voegt burgemeester Judith Michel daaraan toe.

Reacties