Gemeente doet niet meer mee aan onderzoek Follow the Money

Foto: PxHere / Mohamed Hassan

Zaanstad werkt niet langer mee aan het graafwerk van onderzoeksplatform Follow the Money naar gemeentelijke financiën en jeugdhulp. De gemeente heeft met alle recente onderzoeken een reeks handvatten om de praktijk te verbeteren en daaraan wordt de voorkeur gegeven. Én samenwerken met Follow the Money én aan de slag met de implementatie van nieuwe inzichten gaat niet samen.

Dat schrijft wethouder Songül Mutluer aan de raad, zodat die niet overvallen wordt door berichten in de pers over het feit dat Zaanstad zich terugtrekt uit het landelijke onderzoek. Follow the Money heeft alle gemeenten benaderd met een uitgebreide vragenlijst over cijfers vanaf 2015. ‘De afgelopen tijd hebben we uitvoerig met en voor diverse partijen informatie opgehaald en aangeleverd ten behoeve van onderzoek, inzicht en reflectie. In de eerste plaats voor de Rekenkamer en recentelijk ook voor het AEF-onderzoek. Dit rapport, het rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau en het Rekenkamerrapport hebben ons vele aanknopingspunten geboden om op door te ontwikkelen,’ laat Mutluer weten.

Keuze noodzakelijk

‘We zijn volop en heel gericht aan de slag om deze te implementeren in de organisatie van het jeugdhulpstelstel en om de Jeugdwet zo goed mogelijk uit te voeren. Deelname aan het onderzoek is intensief en gaat op dit moment voor Zaanstad niet het benodigde verschil maken, maar implementatie van de verbeterpunten en aanbevelingen wel. In een ideale wereld zouden we en-en doen, maar de realiteit laat dit niet toe en maakt een keuze noodzakelijk. Dan geven we prioriteit aan het in de praktijk brengen van de bevindingen uit de recente onderzoeken en analyses. Het nemen van een weloverwogen beslissing om wel of niet mee te werken met het onderzoek van Follow the Money heeft meer tijd gekost dan aanvankelijk gedacht, waarvoor we richting hen onze excuses hebben aangeboden.’

Reacties