Vergunning voor nieuwbouw moskee Krommenie

Foto: Facebook / Anadolu Camii Krommenie

Het college heeft de vergunning verleend voor de nieuwbouw van de moskee aan het Ranonkelplein in Krommenie. Het nieuwe gebouw van twee verdiepingen vervangt het bestaande, sterk verouderde gebouw van de Turkse vereniging Anadolu Camii dat ooit door het leven ging als kleuterschool Een Twee Hupsakee.

De nieuwbouw die ook dienst gaat doen als cultureel centrum biedt plaats aan 130 bezoekers, een aantal dat is afgestemd op het bestaande aantal leden. Er wordt uitgegaan van 29 parkeerplaatsen voor de auto’s van bezoekers. Het nieuwe gebouw is compacter van opzet dan het bestaande pand en is met bebouwd oppervlak is met 478 vierkante meter wat kleiner dan het huidige. Doordat er een tweede verdieping komt op het grootste gedeelte van het bebouwde oppervlak gaat het gebruiksoppervlak echter omhoog naar bijna 800 vierkante meter. De parkeerplaatsen komen in het openbaar groen ten noordoosten van het pand te liggen.

Het vervallen bestaande gebouw dat gesloopt wordt.

Bezwaartermijn

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit kunnen binnen zes weken een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Het besluit ligt ter inzage bij de balie Vergunningen in het gemeentehuis, Stadhuisplein 100, Zaandam. De balie is geopend op maandag, woensdag en donderdag van 08:30 tot 16:00 uur, op dinsdag van 13:30 tot 16:00 uur en op vrijdag van 08:30 tot 12:00 uur. In verband met de coronamaatregelen moet u daarvoor eerst een afspraak maken.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen