Veel meer klachten over discriminatie dankzij ‘Coronalied’

Foto: Pixabay / Mariana Anatoneag

Het Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek – Waterland behandelde vorig jaar 45 klachten meer dan een jaar eerder en kwam tot een totaal van 158. Enkele tientallen daarvan gingen over één enkel incident, wat de stevige stijging verklaart. Het aantal informatieverzoeken nam vorig jaar ondanks de coronabeperkingen eveneens toe, van 67 naar 83.

De coronacrisis had een stevige invloed op het aantal en de variëteit van de ontvangen discriminatiemeldingen, aldus het bureau in de laatste nieuwsbrief. Tijdens de eerst lockdown die in maart inging was er aanvankelijk een flinke daling van het aantal meldingen, maar in het tweede kwartaal gebeurde het tegenovergestelde.

Een vergelijkbare toename – en met name waar het ging om burenruzies – was zichtbaar bij de politie, woningcorporaties en bemiddelingsorganisaties. Nadat premier Mark Rutte in oktober nieuwe, strengere maatregelen afkondigde zakte het aantal meldingen voor de tweede keer in, om na een paar weken weer wat op te veren. Het klachtenverloop liet daardoor in 2020 een veel grilliger beeld zien dan in voorgaande jaren.

Coronalied

Bij het BD kwamen vorig jaar alleen al 47 meldingen binnen over het zogeheten Coronalied. De via Radio 10 uitgezonden, komisch bedoelde songtekst was uiterst beledigend voor mensen van Aziatische komaf. Het gerechtshof in Amsterdam bekijkt momenteel of Radio 10-dj Lex Gaarthuis alsnog moet worden vervolgd vanwege Voorkomen is beter dan Chinezen. Worden de klachten over dit onderwerp als één melding geteld, dan blijkt het totale aantal meldingen in 2020 ongeveer even hoog te zijn als een jaar eerder.

Hakenkruizen

De toename van het aantal klachten bij de terreinen ‘buurt en wijk’ en ‘commerciële dienstverlening’ hangt eveneens samen met de coronacrisis. Burenruzies en verkeerd handelen door winkelpersoneel, onder meer gericht tegen mensen die om medische redenen geen mondkapje kunnen dragen zijn hiervan de oorzaken. Het tweemaal zo hoge aantal meldingen wat betreft ‘openbare ruimte’ heeft vooral te maken met de hoeveelheid racistische graffiti – en dan met name hakenkruizen) – in Purmerend.

In tegenstelling tot omliggende plaatsen registreert en rapporteert de gemeente Purmerend de bekladdingen nauwgezet, waardoor er een goed beeld van bestaat. Opvallend is ook de bijna-verdubbeling bij het onderwerp ‘godsdienst’: van tien naar negentien meldingen. Met name moslims (vijftien meldingen) en dan vooral in Zaanstad bleken het mikpunt te zijn.

Alleen eigen regio

Enkele tientallen meldingen van buiten het BD-werkgebied zijn niet terug te vinden in de klachtenregistratie Zaanstreek/Waterland. De desbetreffende melders zijn op een enkele uitzondering na doorverwezen naar een antidiscriminatievoorziening in hun eigen regio en daar geregistreerd. Om dubbeltellingen te voorkomen is landelijk afgesproken om alleen klachten uit de eigen regio te registreren.

Reacties

Cookieinstellingen