Gedupeerden toeslagaffaire klagen (oud-)bewindslieden aan

Foto: Wikimedia / Donald Trung

Namens 20 gedupeerden van de kindertoeslagaffaire heeft advocaat Vasco Groeneveld vandaag aangifte gedaan tegen vijf (oud-)bewindslieden, onder wie de ministers Tamara van Ark (Medische Zorg), Wopke Hoekstra (Financiën) en Eric Wiebes (Economische Zaken). Volgens de laatste cijfers zijn in Zaanstad zeker 135 gezinnen daarvan het slachtoffer geworden.

Volgens Groeneveld hebben de ministers en voormalig staatssecretaris van Financiën Menno Snel en oud-minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Lodewijk Asscher zich schuldig gemaakt aan een ambtsmisdrijf. De aangifte is gedaan bij de procureur-generaal van de Hoge Raad. De advocaat stelt dat de (oud-)bewindslieden strafrechtelijk verwijtbaar hebben gehandeld door na te laten wettelijke bepalingen uit te voeren, terwijl dat tot hun taak behoorde. Het gaat daarbij om een aantal beginselen van behoorlijk bestuur, waaronder het fair play- en het zorgvuldigheidsbeginsel.

Eerder moeten ingrijpen

De bewindslieden hadden volgens de raadsman moeten voorkomen dat de Belastingdienst zich schuldig maakte aan zogeheten knevelarij en beroepsmatige discriminatie. Ook zijn artikel 1 van de Grondwet (het gelijkheidsbeginsel) en het Internationaal verdrag inzake de rechten van het kind geschonden. Het vernietigende parlementaire rapport dat over de affaire is uitgebracht vormt een belangrijke basis voor de aangifte. Volgens Groeneveld blijkt uit het rapport dat de betrokken (oud-)bewindslieden over ‘zodanig verontrustende informatie’ beschikten dat zij hadden moeten ingrijpen.

Geen vervolging fiscus

‘Zeker vanaf het verschijnen van het kritische rapport van de Nationale Ombudsman onder de titel Geen powerplay maar fair play in augustus 2017 stond het sein op rood,’ zegt Groeneveld. Ook eerder waren er al belangrijke signalen, stelt hij, maar ging het onrechtmatig invorderen door de Belastingdienst door tot in elk geval eind 2019. ‘De bittere gevolgen voor deze groep slachtoffers klinken maar al te bekend: armoede, depressie, relatiebreuk, dakloosheid en een diep wantrouwen naar de overheid.’ Vorige week maakte het Openbaar Ministerie bekend dat het de fiscus niet strafrechtelijk zal vervolgen. Meerdere ouders spanden daarop procedures aan om die vervolging alsnog gedaan te krijgen.

Reacties