Onderzoek gevraagd naar ervaringen inwoners met afvalscheiding

Afval rond de containers bij AH XL in Zaandam.
Foto: POV / Jaap Keijser

Lokaal Zaans en de Partij voor Ouderen en Veiligheid constateren dat de motivatie om afval te scheiden aan de bron afneemt naarmate de berichten over gemeenten die overstappen op nascheiding toenemen. Zij willen daarom dat de gemeente in kaart brengt hoe de hazen hier lopen.

Daarvoor zou een breed opgezet onderzoek moeten worden uitgevoerd waarbij alle inwoners gevraagd wordt naar hun ervaringen met het thuis scheiden van afval en hun voorkeur met betrekking tot de ingezette methode, in combinatie met de daaraan verbonden kostenscenario’s. In het eerste kwartaal van volgend jaar evalueert Zaanstad haar grondstoffenplan en Marianne de Boer (LZ) en Jaap Keijser (POV) willen de uitkomsten van het onderzoek betrekken bij hun overwegingen. Sinds in Zaanstad het restafval naar ondergrondse containers moet worden gebracht en de andere afvalstromen gescheiden aan huis worden opgehaald is volgens hen gebleken dat PMD (plastic, blik en drankenverpakkingen) en GFT (groente-, fruit- en tuinafval) ‘uitdagingen’ opleveren.

Veel klachten

Volgens de gemeentelijke website is dankzij de inspanningen van inwoners dit jaar per persoon al gemiddeld 32 kilo meer plastic, GFT en papier ingezameld, maar moeten die daarvoor tegelijkertijd zestien euro meer aan heffingskosten betalen. Er wordt volop geklaagd over de afstanf tussen woning en restvuilcontainer(s), de mate waarin die bruikbaar zijn – en dus niet vol of met een klemmende klep – en stank van de kliko’s in de zomermaanden. Ook is het gebrek aan ruime voor drie rolcontainers een probleem voor bewoners van grondgebonden woningen zonder achteringang of met een zeer beperkte buitenruimte.

Motivatie cruciaal

Alle berichten in het nieuws over op nascheiding overstappende gemeenten en technische ontwikkelingen die nascheiding kostenefficiënter maken dan bronscheiding doen de acceptatie van al die nadelen van het Zaanse systeem geen goed. De motivatie van de inwoners is echter wel cruciaal voor het succes van afvalscheiding en daarom willen LZ en de POV daar gerichte informatie over. Afvalscheiding moet lonen, zowel in de portemonnee als wat betreft de kwaliteit van de grondstof. En het is de vraag of dat hier het geval is.

Reacties