Zaankanters ‘goed bezig’, maar afval scheiden moet nóg beter

Still uit het campagnefilmpje van Zaanstad.
Foto: YouTube

De nieuwe manier van afval inzamelen waar inmiddels in bijna de hele gemeente mee gewerkt wordt laat positieve resultaten zien. Tot nu toe is dit jaar 1,03 miljoen kilo minder restafval opgehaald en per inwoner 32 kilo meer papier, groente-, fruit- en tuinafval en plastic ingezameld dan vorig jaar. En dat terwijl door het massale thuiswerken overal de hoeveelheid aangeboden afval overal is toegenomen.

De wethouders Annette Baerveldt van Duurzaamheid) en Gerard Slegers van Openbare Ruimte tonen hun waardering in een persbericht: ‘Goed bezig Zaankanters!’ Het is een forse verbetering, schrijven ze, maar we zijn er nog niet. ‘Nog steeds belanden veel waardevolle grondstoffen in de verbrandingsoven. Dat is hartstikke zonde. Niet alleen vanwege het milieu, maar ook vanwege de kosten. Laten we er met z’n allen nóg een schepje bovenop doen.’ De campagne Goed Bezig Zaankanters! gaat de inwoners hierbij ondersteunen.

Afval is geen afval meer, maar een grondstof voor nieuwe producten. Dat is nu het uitgangspunt. Het hergebruiken van grondstoffen bij het maken van nieuwe producten zorgt ervoor dat er minder nieuwe grondstoffen nodig zijn. Dat levert een forse CO2-besparing op. In 2019 was het aandeel hergebruikt afval 46 procent. Dit aandeel moet de komende jaren fors omhoog omdat Zaanstad in 2050 volledig circulair wil zijn. Dat betekent dat al het ‘afval’ gerecycled wordt, zoals textiel.

Kosten drukken

Een betere afvalscheiding helpt ook om de stijgende kosten voor afvalverwerking beheersbaar te houden. Ieder jaar verhoogt het Rijk de kosten voor het ophalen en verbranden van restafval. Via de gemeenten wordt dit aan de inwoners doorberekend via de afvalstoffenheffing. Minder restafval zorgt ervoor dat die heffing minder hard stijgt. Een forse vermindering van het restafval zorgt zelfs voor een daling van de kosten. In 2018 werd er per inwoner 237 kilo restafval geproduceerd. Naar verwachting komt Zaanstad dit jaar uit op 206 kilo fijn restafval per inwoner.

 

Reacties